Somnus nr. 4_2021

ENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Rengjøring av maske og maskin D et ermye diskusjon omhvordanman skal g jøre renmaske og maskin og hvor ofte. Noen kjøper ozonrenseutstyr på nett. Da kan det være greit å følge de rådene produsenten avmaskin og masker gir og at de advarermot ozonrensing. Da virker ikke garantien på utstyr. Og utstyret har vi bare lånt av helsevesenet. Vi eier det ikke. Stroppene vaskes en gang i uken.

gjelder ikke for AirTouch F20. Bruk en myk børste til å rengjøre venti- len eller roterende deler som kneleddet, svivelringen eller kuleleddet som må rengjøres. Kontroller hver komponent og vask om nødvendig på nytt til du ser at kompo- nentene er rene. Skyll alle komponentene godt i rent vann og la dem lufttørke, men unngå direkte sollys. Monter masken når alle komponenter, inkludert ventilen, er tørre. Du kan også bruke våtservietter for ren- gjøring av CPAP-masker, som er særlig praktisk spesielt når du er på farten. Disse serviettene i 100 % bomull er en hurtig, enkel og praktisk måte å rengjøre masken på. Dette gjør du hver uke Håndvask hodestroppen, inkludert de myke omslagene hvis disse utgjør del av masken. Skyll godt, klem hodestroppen for å fjer- ne overskytende vann, og la lufttørke. Unngå direkte sollys. Merk at hodestroppen kan vaskes uten å bli demontert, og at fargestoffet i hodes- troppen kan farge litt av under den første

vasken. Hvis en komponent fortsatt er uren etter rengjøring, eller hvis du mer- ker synlig forringelse av en systemkom- ponent (krakelering, misfarging, revner,

Tekst: Marit Aschehoug Foto: Produktfoto ResMed

Gode rengjøringsrutiner gjør at utstyret holder seg lenger og ikke minst at du får et bedre behandlingsresultat. Husk alltid rent vann i fukteren hver dag og er du et sted der vannet ikke er rent, så kok det eller kjøp flaskevann. Hvor ofte bør jeg vaske? Masken og fuktekammeret hver dag og slangen henges opp for lufting. Hver uke vasker du stroppene og slangen. Produsenten anbefaler et mildt oppvask- middel. Noen tåler ikke lukter, da kan det være greit å finne et vaskemiddel uten parfyme og lukt. Dette gjør du hver dag Demonter maskekomponentene forsiktig. Hvis du bruker en neseputemaske, bør du demontere putene fra rammen. Bløtlegg og håndvask de separerte mas- kekomponentene grundig (unntatt hodes- tropp og myke omslag) ved å gni den forsiktig i varmt vann (ca. 30 °C) med mildt oppvaskmiddel. Ansiktsfett og - olje må fjernes fra puten etter bruk for å sikre best mulig maskeforsegling. Dette

osv.), må du bytte komponenten. Rengjøring fuktekammer Hver dag:

Generelt bør du vaske og skylle vannbe- holderen hver dag i varmt vann, med et mildt vaskemiddel, og deretter skylle den grundig med rent vann og la den tørke beskyttet mot direkte sollys. Hver uke: Vask fukterdelene og luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel. Skyll dem grundig i rent vann og la dem tørke beskyttet mot direkte sollys. Hver måned: Da bør du inspisere vannbeholderen for slitasje og forringelse og bytte vannbe- holderen hvis en komponent er sprukket, ugjennomsiktig eller bulkete. Ikke bruk noe av følgende til å rengjøre fukteren siden disse løsningene kan for- årsake skade og redusere produktets levetid:  Lut-, klor-, alkohol- eller ammoniakk- baserte løsninger

SOMNUS NR 4 – 2021 Gode rengjøringsrutiner gjør at utstyret holder seg leng- er og ikke minst at du får et bedre behandlingsresultat. ‘’ 26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online