Somnus nr. 4_2021

K

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

EREKSJONSPROBLEMER

CPAP er bra for sexlivet F å kjenner til at søvnapné kan gi ereksjonsproblemer. Samtidig sier forskning at problemene nærmest forsvinner ved riktig bruk av CPAP-maskin eller annen behandling for søvnapné.

Denne saken sto i Somnus nr. 1/2021

tet til alvorlighet av obstruktiv søvnapné. – Hjelper CPAP disse pasientene? – Noen forteller om at de får bedre erek- sjon og overskudd etter CPAP, men ikke alle. Men jeg forsøker alltid å informere pasientene mine om at CPAP både hjel- per mot symptomer, og at den kan fore- bygge hjerte-kar-problemer, sier Hrubos- Strøm. Tør ikke snakke om det Også Sverre Lehmann, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, erfarer at ereksjonssvikt er et problem søvnpasien- ter sjelden tør å ta opp – Det er veldig sjeldent at de tar det opp selv. Men det er klart at gruppen som har søvnproblemer ofte også har hjerte- kar- lidelser og diabetes, to andre sykdommer som ofte er årsak til ereksjonssvikt. Pasientgruppen er generelt trett på dag- tid, og har betydelig stress rundt livssitu- asjonen med dårlig fungering på arbeid og fritid. Så overordnet er dette en grup- pe der dette vil være et problem, sier Lehmann. – Er det noe dere tar opp med pasien- tene? – Nei, ikke som fast rutine i klinikken. Husk at dette er en komplisert pasient- gruppe der vi bare har mellom 20-30 minutter til rådighet for hver pasient for

sykehistorie, analyse av søvnregistrering og informasjon. Det er mye å gå i gjennom på denne tiden, og dersom de ikke spør selv, så tar vi det dessverre vanligvis ikke opp, sier Lehmann. Farlig Viagra Når det nå er mulig å kjøpe Viagra uten resept er det en fare for at de med uopp- daget søvnsykdom vil behandle seg selv mot ereksjonssvikt. Dermed er terskelen høy for å dra til legen å finne årsaken til ereksjons-svikt som symptom på søvnap- ne. – Obstruktiv søvnapné øker risikoen for hjerte-kar-sykdommer. Pasienter med etablert hjerte- karsykdom bør ikke ta Viagra, sier Hrubos-Strøm. – Advarer dere dem mot det? – Nei, vi sier ikke noe dersom de ikke tar det opp selv. Ingen spør om råd Pål Stensaas, leder av Søvnforeningen har heller ikke fått spørsmål om erek- sjonssvikt fra medlemmene, og er bekymret for at mange kjøper Viagra uten resept istedenfor å gå til legen sin. – Det er viktig at dersom man har søvn- problemer, så må man teste seg og ikke eksperimentere på egen hånd med Viagra, advarer han.

Aina J. Rønning. Tekst

Menn med søvnapné har en overhyppig- het av problemer med ereksjonen. Forskerne kan ikke si akkurat hva det er med søvnapné som gir disse problemene, men antar at lavere oksygenopptak og testosteron kan være blant årsakene. Forskningen fra 2009 og 2016 viser at mellom 63 og 69 prosent av menn med søvnapné har ereksjonsproblemer. Tilsvarende tall for kontrollgruppen er 47 %. En annen forskningsrapport fra 2016 viser at 55 % av menn med erek- sjonssvikt også hadde symptomer på søvnapné. I tillegg til lavere oksygen- opptak og lavt testosteron, tror forskerne at søvnmangel og tretthet i seg selv er en årsak til problemene. Alle disse tre fakto- rene bedres med riktig behandling, og derfor blir problemene mindre dersom du bruker pustemaskinen riktig. – Dette er noe vi også har sett i vår prak- sis, og vi publiserte en artikkel på sammenhengen mellom en markør og hjertesykdom og ereksjon for en stund siden, sier overlege og somnolog Harald Hrubos-Strøm ved Akershus Universitetssykehus. Han legger til at de i en annen studie har vist at markøren, såkalt troponin, også er uavhengig knyt-

31

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online