Somnus nr. 4_2021

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Du kan ikke ta igjen en D u kan ikke kompensere for en våkenattmed å sove lenge natten etter. Ny, norsk forskning viser hvordan søvn er avg jørende for å tømme hjernen for avfallsstoffer.

våkenatt

forklarer han. Det er der søvnen kommer inn i bildet. Det er mens du sover at du skiller ut disse avfallsstoffene. Forskningen er vik- tig for å forstå hvordan du utvikler demens, og også for å lære mer om pro- – Derfor var spørsmålet vårt: Hvordan påvirker absolutt søvnmangel denne evnen til å kvitte seg med stoffer? spurte Eide og forskerkollegene hans. Han har hatt med seg både matematikere og statistikere i tillegg til klinikerne: Dette er forskning der hverken legen eller matematikeren kommer noen vei uten samarbeid. Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og Simula Reseach Laboratory har samarbeidet om forsk- ningen. Den bygget på forskningen som var gjort på dyr tidligere og som viste at utskil- lelsen av avfallsstoffene er mindre helt uten søvn. Så har forskerne brukt et kon- traststoff – det samme som brukes når du skal ta et MR-bilde – og sett på hvordan dette kontraststoffet skilles ut hos dem som sover over natten og hos dem som blemer etter skader og sykdom. Medisin og matematikk

ikke gjør det. Kommer ikke tilbake

Tekst og foto: Georg Mathisen

Dette er helt nye funn. Det er første gang vi ser dette på mennesker, forteller Per Kristian Eide. Professoren og seksjons- overlegen på Rikshospitalet har ledet forskningen som har funnet nye svar på hvor viktig søvnen er for å holde hjernen fri for avfallsstoffer. Skilles ut – Det vi har gjort, er å se på hele hjer- nen, og ikke bare en liten del. Vi har sett på hvordan molekyler skilles ut fra hjer- nen og hvordan en natt helt uten søvn påvirker utskillelsen av disse moleky- lene, sier Eide. Han snakker om molekyler. Du kan like gjerne snakke om avfallsstoffer. – Hjernen er en storforbruker av energi. Hjernen bruker en femtedel av det som hjertet pumper ut. Derfor har hjernen også en stor produksjon av avfallsstoffer. Alt som produserer energi, produserer også avfallsstoffer. Dem er du avhengig av å kvitte deg med. Hvis du har dårlig evne til å kvitte deg med avfallsstoffer, vil det potensielt kunne skade hjernen,

– Vi fant at dette stoffet blir dårlig utskilt fra hjernen hos dem som ikke sov, fortel- ler Eide. Forskerne undersøkte 35 forskjellige regioner i hjernen og klarte å få resulta- ter for hver enkelt region. Det var ingen tvil om at de som går gjennom en natt helt uten søvn, skiller ut mye mindre enn dem som sover. – I neste omgang tenkte vi at «dette blir sikkert kompensert hvis du bare sover godt påfølgende natt». Vi fant ut at det blir det ikke, sier han. Du tar deg med andre ord ikke inn igjen på én natts søvn. – Dette er aldri bevist før, under- streker Eide. Forskningen er publisert i Brain, som han beskriver som et veldig tungt tids- skrift. Der fikk den mye oppmerksom- het. – Grunnen til at dette vekker så stor oppsikt, er at vi for første gang har et bevis på hvordan søvn påvirker hvordan vi skiller ut stoffer, sier han. Viktig for søvnløse, også Per Kristian Eide forstår at resultatene

34 ‘’

Dette er helt nye funn. Det er første gang vi ser dette på mennesker. Professor Per Kristian Eide

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online