Somnus nr. 4_2021

K

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Denne saken sto i Somnus nr. 2/2021

Per Kristian Eide og kolleger fra Rikshospitalet, Universitetet i Oslo og forskningsselskapet Simula har gjort nye funn om søvn.

ikke akkurat virker oppmuntrende på dem som sliter med å sove. – Da tenker jeg at det er ekstremt viktig at vi forstår hvordan hjernen vår fungerer og hvor- dan søvnen påvirker hjernen. Ny kunn- skap er aldri negativt, og denne typen kunnskap hjelper oss å legge til rette for alle som sliter, sier han. Forskningen fra Oslo har betydning for mer enn avfallsstoffer. Den hjelper også til å forstå hvordan det går an å forbedre transporten av medisin inne i hjernen. Det kan bli viktig for å utvikle medisin

mot narkolepsi, men det kan også føre til muligheten for «medikamentell søvn»: At legen kan gi deg medisiner som gjør noe av det som kroppen gjør når du sover. – Kanskje vi kan gi medisiner mot de negative påvirkningene av å ikke sove. Det er en del av det overordnede perspektivet vårt, forteller Eide. Flere funn Han varsler at det kommer flere resulta- ter fra forskningen. Dem kan han ikke si noe om: I forskningens verden er det

svært viktig å holde resultatene hemme- lig til de er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Men det kommer mer. – Vi er ikke primært en søvn- forskningsgruppe. Vi er opptatt av hjer- nefunksjon, blodårer, gjennomstrømning av stoffer i hjernen og fare for demen- sutvikling. Når vi har sett på søvn, er det fordi den har så fundamental påvirkning av hjernen og hjernens funksjon, sier Per Kristian Eide.

35

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online