Somnus nr. 4_2021

K

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Lars Martin Berg kon- kluderer med at apnésk- inne bør være en plan B for pasienter som ikke lykkes med CPAP – også for dem som har helt ned mot ti pustestopp i timen.

Denne saken sto i Somnus nr. 2/2021

nen går ikke Berg inn i: – Det vi har vist, er at skinner kan bedre søvnkvaliteten like mye som CPAP når apnéen i utgangspunktet ikke er så alvorlig. Det er ingen universalfasit for enkeltindividet. Funnene våre støtter at CPAP er førstevalget ved behandling av søvnapné, men også at skinner er et godt alternativ for veldig mange så lenge den ikke er alvorlig, oppsumme- rer han. Lik livskvalitet Berg og kollegene hans har målt søvn- kvaliteten ut fra hvordan pasientene selv rapporterer den – det som heter Pittsburgh Sleep Quality Index. I til- legg har de spurt om generell livskva- litet knyttet til helse, ved hjelp av skjemaet SF-36. Det er et veldig utbredt spørreskjema om helse og livskvalitet. – Der fant vi i grove trekk det samme: Det er ikke noen forskjell i bedringen med skinne eller CPAP, hverken når vi tar med bare dem som er flinke til å bruke det eller når vi ser på alle. Det gir uttrykk for at både søvnkvalitet og livskvalitet har med mye mer å gjøre enn antallet pustestopp, sier Lars Martin Berg.

37

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online