Somnus nr. 4_2021

K

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

insomni siden barndommen, men Pallesen sier at den vanligste er at problemene starter med en psykososial belastning, som tap av en som står deg nær eller konflikter på jobb. Da er det vanlig å ha problemer med å sove i noen uker eller måneder. 10-15 prosent av disse vil imidlertid utvikle kronisk insomni. – For en del blir problemene kro- niske. Man assosierer seng og soverom- met med uro og våkenhet, og denne uroen blir sittende også etter at de utlø- sende problemene har sluppet taket. Håp i sikte Linnéa Myhre vurderer nå å ta et kurs i kognitiv adferdsterapi mot søvnproble- mene sine. Det er nettopp det Ståle Pallesen ville anbefalt. Problemet er bare at de finnes så få som tilbyr dette i Norge. Dermed tyr legestanden alt for ofte til resept-blokken, og tilbyr medika- menter som i mange tilfeller er vanedan- nende. Med unntak av Oslo og Bergen søvnsenter, er det bare noen klinikker som tilbyr kognitiv adferdsterapi mot søvnproblemer. Pallesen mener staten bør investere noen millioner for å kunne tilby alle et gratis behandlingsopplegg på internett. – Dette er et så stort samfunnsproblem at man bør kunne tilby det til alle. Vi vet at 80 prosent av pasientene nyter godt av kognitiv adferds-terapi, og en nettbasert behandlingsløsning vil kunne hjelpe vel- dig mange, sier Pallesen. – Hva er det i denne terapien som vir- ker? – Det handler om å endre egne vaner og adferd. Vi starter med stimuluskontroll, at man ikke skal assosiere senga med våkenhet, og heller forlate soverommet dersom du ikke får sove. Det kaller vi søvnrestriksjon, du får bare lov til å til- bringe så mange timer i senga, som du sov i forrige uke – i første omgang. Så lærer vi dem avspenningsteknikker og andre kognitive teknikker. Normalt trenger pasientene bare 4-6 konsultasjo- ner. Mellom dette er det hjemmeoppga- ver, sier Pallesen som håper på at politi- kerne vil våkne opp og åpne pengesek- ken.

Denne saken sto i Somnus nr. 2/2021

– Insomni er et så stort samfunnsproblem at man bør kunne tilby kognitiv adferds-terapi til de som trenger det, sier Ståle Pallesen som er professor ved institutt for samfunnspsykologi i Bergen.

39

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online