Somnus nr. 4_2021

JENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

På de foregående sidene har vi presentert noen av sakene fra e-bladet i 2021. Dette er siste sak.

E n liten operasjon skal sørge for at du bruker dine egnemuskler til å holde luftveiene åpne omnatten. Énmillion kunne fått behandlingen,men færre enn 13 000 får den.

Vil operere for å holde luftveiene åpne

Tekst: Georg Mathisen

Det forteller Hervé Janssens. Salgsdirektøren i GTX Medical har vært på forskningsmøte hos Sovno for å snakke om hypoglossus-stimulering mot obstruktiv søvnapné. I denne sammenhengen selger han et system som heter Genio, utviklet av bel- giske Nyxoah. – Vi retter oss mot pasienter med mode- rat til høy AHI. Omtrent en milliard mennesker lider av søvn-apné. Litt min- dre enn halvparten har moderat til alvor- lig apné, sier han. Stimulerer nerven Løsningen består av en nevrostimulator; en liten dings som opereres inn med et lite snitt i haken på pasienten. Der plas- seres den slik at den stimulerer hypo- glossusnerven – nerven som kontrollerer bevegelser i tungen. I tillegg har pasienten en aktiverings- brikke. Det er en litt større dings som du fester under haken når du legger deg til å sove. Aktiveringsbrikken og stimulato- ren sørger for at den innerste delen av tungen beveger seg slik at den bidrar til å holde luftveiene åpne. – Flere og flere helsevesen godtar denne behandlingen. Men av en million pasien- ter som kvalifiserer til slik behandling, er det færre enn 13 000 som får den, for-

Hervé Janssens kom på forskningsmøte i Bergen – på digitalt vis.

teller han. Klarer ikke CPAP Janssens peker på at svært mange ikke klarer å bruke CPAP. – Tallene varierer fra 29 til 83 prosent. Ny fransk forskning viser at halvparten gir opp CPAP i løpet av tre år. Skinner er et alternativ, men de er mer passende for moderat og lett apné. Kirurgi er et stort inngrep, og det kan diskuteres hvor effektiv den er på lang sikt, sier han. Salgsdirektøren forteller hvordan ni av ti

pasienter med hypoglossus-stimulering bruker den mer enn fem dager i uken. Tre av fire bruker den minst fem timer i løpet av natten, og mer enn fire av fem sier at de er fornøyde med systemet. De opplever ikke kiling eller irritasjon, og den aktiveres med en gang de sovner. – Det er viktig å behandle obstruktiv søvnapné, også om du ikke klarer å bruke CPAP. Dette er en dødelig syk- dom, og svært mange har andre alvorli- ge sykdommer som koster dem og sam- funnet mye, sier Hervé Janssens.

40

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online