Somnus nr. 4_2021

Venter på narkolepsi-spray Mannen bak apparatet som skal levere medisinen, fikk den europeis- ke oppfinnerprisen. Men foreløpig er nesesprayen mot narkolepsi et godt stykke unna. – Da vi dro i gang, tenkte vi i et femårsperspektiv, og i så fall ville det vært veldig raskt, sier Lasse Ødegaard. I 2014 gikk han i bresjen for å skaffe penger til forskning på en behandling som kan fjerne symptomene på narkolepsi. Nå er det andre som har tatt over prosjektet, sier han. Dermed sitter han ikke med oversikt over hva som skjer. – Men det jeg har lest, vir- ker som det er riktig og bra. Jeg er optimist, sier Ødegaard. Han synes ikke det har tatt for lang tid og mener utsiktene er gode. Det er det norske selskapet Optinose som sitter med apparatet som kan være en del av løsningen. Det sørger for at brukeren får medisin gjennom nesen. Du blåser inn i apparatet, og det fører til at medisi- nen blåses langt opp i nesen. Oppfinner og gründer Per Gisle Djupesland fikk den europeiske oppfinnerprisen for apparatet tidli- gere i år. Narkolepsi skyldes mangel på hypokretin; hypokretin må tilføres til hjernen for å virke – og det kan kanskje gjøres gjennom nesen dersom stoffet kommer langt nok opp. – Vi hadde et prosjekt som vi avsluttet ved utgangen av 2018. Vi fikk dessverre ikke laget hypokretin som pulver til å bruke på denne Voltarol piller på resept Voltarol tabletter og kapsler ble reseptpliktig fra 1. november 2021. Bakgrunnen for vedtaket er en studie fra 2018 som viser at også lave doser og kortvarig bruk er knyttet til økt risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser. Risikoen for denne typen alvor- lige bivirkninger ser ut til å være høyere ved bruk av Voltarol sammenliknet med andre reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol, ibuprofen og naproksen. Produkter med diklo- fenak til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt da lite opp- tas i kroppen ved påføring på huden. Paracetamol er et trygt førstevalg ved behov for reseptfrie smertestillende legemidler.

Her er den nye helse- og omsorgskomiteen

Stortingskomiteen utgjør til sammen 15 medlemmer i denne perioden. Tone Wilhelmsen Trøen (H) (bildet)

leder komitéen. Hun er utdannet syke- pleier og er født i 1966 i Bærum. Med seg fra Høyre får hun også Erlend Bøe Svardal. Tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil også representere par- tiet i komitéen. Fra Fremskrittspartiet møter Bård Hoksrud og Morten Wold.

Fungerende partileder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti (KrF) gjør comeback i komitéen. Hun var leder av komitéen frem til partiet gikk inn i regjering og hun ble landbruks- og matminister. Hun blir KrFs eneste representant i komiteen. Tre andre partier har også kun én representant. Det ene er Irene Ojala fra Pasientfokus, partiet som kjemper for et bredere sykehustilbud i Alta. Så er det Rødt-repre- sentant Seher Aydar og Marian Hussein fra Sosialistisk Vestreparti (SV). Arbeidspartiet har flest representanter i komiteen. Cecilie Myrseth er ny helsepolitisk talsperson etter at Ingvild Kjerkol gikk inn som helseminister i Støre- regjeringen. Myrseth er utdannet psykolog fra Universitet i Tromsø, og har blant annet erfaring som fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune. Hun får med seg Lubna Boby Jaffery, som kommer til å møte fast for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Utover dette vil Even A. Røed og Truls Vasvik represen- tere partiet. På vegne av Senterpartiets Kjersti Toppe, som er nå er barne- og familieminister, vil Hans Inge Myrvold møte fast. Også Lisa Marie Ness Klugland representerer Senterpartiet. Venstre har ingen representanter i komiteen.

Når natten er litt ladet

Reisefanten

LONDON: Noen hoteller har funnet sin nisje. Det er bra. Særlig i en by somLondon, der det bare er den engelske høfligheten og evnen til å eufemisere alt som kan høres negativt (eller seksu- elt) ut, somhindrer hotellene i å prioritere pinetrange kapsler i Tokyo-format. Det er nemlig trangt omsalighe- ta på hotellrommene i byen som en gang var EUs største. I de fles- te av de hotellkjedene der en natt fremdeles kostermindre enn en flunka ny CPAPmed turbo og intercooler, er rom- mene betydelig trangere enn rommene alle andre steder i den

samme kjeden. For å si det på en annenmåte: Et helt greit hotell- rom i London er på størrelse med en helt grei seng i en hvil- ken somhelst by i USA. Enkeltseng. Derfor er det noen somhar tatt konsekvensen avvirkeligheten og spesialisert seg på å tilby akkurat slike romsomg jestene trenger. Hvis g jestene skal løpe rundt i byen framøte til møte hele dagen, så er det helt bort- kastet å betale for sitteplasser, klesskap og slik luksus. I et land der arbeidsdagen faktiskvarer et halvt døgn lenger enn telefonti-

50

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online