Somnus nr 1_2018

De tre ResMed- maskene som pas- ser til AirMini: AirFit F20 helmas- ke, AirFit N20 nese- maske og AirFit P10 neseputemaske.

varmen og fuktigheten og fukter luf- ten du puster inn. Hver HumidX kan brukes i 30 dager etter at pakken er åpnet. Ekstra HumidX eller HumidX Plus kan kjøpes i pakninger med 3 (kr. 358) eller 6 (kr. 595) DreamStation Go Fuktesystem: Dette er et vannbasert fuktesystem som kommer litt senere i 2018. Det tilsvarer fuktesystem med vannkam- mer slik man har i vanlig CPAP. Z1 fuktesystem: Denne løsningen er et filter mellom masken og slangen, og tar opp varme og fuktighet fra luf- ten i rommet Den returnerer deretter varme og fuktighet til pusten din ved hver innånding og gir med det et fuk- tet pustesystem. Filteret bør skiftes en gang i uken med riktig oppbeva- ring og nattlig bruk. Når det ikke er i bruk, bør filteret lagres i en forseglet plastpose (ZipLock)fordi filteret vil umiddelbart begynne å samle fuktig- het ved eksponering for luft. Tilbudet fra ResMed er: Bare for Søvnforeningens medlem- mer i perioden 14. mars til 28. mars: AirMini oppstartspakke med AirFit F20 helmaske 8.906 kroner. AirMini oppstartspakke med AirFit

N20 nesemaske 8.740 kroner. AirMini oppstartspakke med AirFit P10 neseputemaske 8.740 kroner. Disse pakkene inkluderer AirMini CPAP, tilkoblingspakke og maske. Fukteren er inkludert. AirMini oppstartspakke uten maske for AirFit F20 helmaske og AirFit N20 nesemaske koster 8.001 kroner. Disse pakkene inkluderer AirMini CPAP og tilkoblingspakke. Vil du ha neseputemasken, så må du kjøpe oppstartspakken med masken. Alle priser er inklusive moms. Tilkoblingspakke Tilkoblingspakken består av en til- kobling til den valgte masken med

innebygd ActiveAir™-ventil som kreves for å bruke AirMini, 1 stk HumidX og 1 stk HumidX Plus sys- tem for fukting uten vann, som plas- seres mellom ventil og maske. I tillegg kommer AirMini-appen: Med AirMini-appen for smarttelefo- ner kan du styre apparatet, adminis- trere komfortalternativer og følge søvnbehandlingen din online. Appen bruker Bluetooth-teknologi. Ellers finnes det følgende tilbehør som bæreveske, etui og monterings- system. Bærevesken koster 499 kro- ner, hardt etui koster 299 kroner, omformer koster 1199 kroner. Kjøpes dette i webshopen i kampanjeperio- den 14. mars til 28. mars, så er det 20 % rabatt på dette også for Søvnforeningens medlemmer. Lanseres ResMed arrangerer et åpent møte i Oslo onsdag 14. mars for å lansere sin reise-CPAP. Philips lanserer sin reise-CPAP 16. mars på Søvnforeningens stand foran Stortinget fra klokken 10-12.30.

AirMini reise-CPAP fuktesystem.

Dreamstation Go reise-CPAP med fukter.

Dreamstation Go reise-CPAP fra Philips.

Dreamstation Go reise- CPAP med batteri.

Dreamstation Go reise- CPAP reiseveske.

17

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker