Somnus nr 1_2018

HJELPEMIDDEL

Endelig kommer I forbindelsemedWorld Sleep Day, 16.mars, lanserer både ResMed og Philips sine reise-CPAP.Mangemedlemmer har ventet på dette. Begge leverandører tilbyr gode rabatter til Søvnforeningensmedlemmer. reise-cpapene

Marit Aschehoug, tekst Foto: Produsentene

En reise-CPAP må du i utgangs- punktet kjøpe selv. Helt unntaksvis har vi hørt om noen som har fått den fra Behandlingshjelpemiddel- sentralen. Maskinen fra ResMed heter AirMini og fra Philips heter den DreamStation Go. AirMini kommer med fukter som en del av pakken og kan brukes med de tre maskene AirFit F20, N20 og P10. DreamStation Go, der kommer fukte- ren litt senere. Den kan brukes med alle typer masker. Det har lenge vært en liten reise- CPAP på markedet, Z1 fra Meditek. Det er flere som har kjøpt denne. Noen er veldig fornøyd, andre synes De tre reise-CPAP’ene har forskjelli- ge fuktesystem. Noen pasienter er helt avhengig av god fukting, andre greier seg helt uten fukter. Fordelen med en reise-CPAP er at den er mindre enn den vanlige CPAP’en, og for folk som reiser mye, er det hendig å ha en CPAP stående ferdig pakket og bare ta den med seg, i stedet for å demontere nattbordet og pakke ned den daglige CPAP’en. CPAP selges bare til pasienter som den bråker litt for mye. Ulike fuktesystem

AirMini reise-CPAP med veske.

AirMini reise-CPAP fra ResMed.

– med rabatt 9.300 kroner. Fukteren kommer litt senere og vil koste 4375 kroner – 3285 kroner med rabatt. Også hos Philips vil Søvnforeningens medlemmer kunne handle med rabatt via en rabattkode de får når det er sjekket at de er medlemmer. https://www.philips.no/healthcare/con sumer/sleep-apnea/treatment/products Masker: AirMini fra ResMed brukes med de tre nye maskene AirFit F20 helmas- ke, AirFit N20 nesemaske og AirFit P10 neseputemaske. DreamStation Go kan brukes med alle masker fra Philips. Z1 må ha en overgang mellom maskin og maske. Den må kjøpes separat. Fuktesystemene: Air Mini fuktesystem: Fuktesystemet til AirMini er nytt. Det består av små varme- og fuktighetsvekslere som gir fuktighet. Det er vannløst. Når du puster ut, blir varme og fuktighet fanget og lagret i filterets små papir- kanter. Når du inhalerer, frigjøres

har diagnosen og har brukt CPAP. Den må dessuten stilles inn riktig, slik at du får riktig rampetrykk og oppstartstid og eventuelt stille inn fukteren. Leverandøren bistår med innstillingen. Priser: Prisen på AirMini oppstartspakken med AirFit F20 helmasken er 10.995,-. I perioden 14.-28. mars vil denne prisen være 10 % lavere i nett- butikken dvs. 9.895,50. I samme perioden vil Søvnforeningens med- lemmer få 10% rabatt i tillegg på AirMini-pakkene og alle andre pro- dukter i nettbutikken mot å skrive inn en kampanjekode (etter at Søvnforeningen har sjekket at de er medlemmer) Da vil prisen på AirMini-pakken med F20-masken være 8.905,95 kroner. Alle prisene er inklusive moms. Webshop www.mysleep.no Prisen på Dreamstation Go vil være 9599 kroner - med rabatt 7200 kroner inkl moms. Hvis du skal ha med bat- teri og veske er prisen 12.399 kroner

16

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker