Somnus nr 1_2018

Blir fattige og sover dårlig

Barn på vei inn i fattigdom, sover dårligere. Tenåringer som har opp- levd at familien har begynt å slite økonomisk for så å skli ned i fattig- dommen, sliter mye mer med søvn- problemer enn andre. – Ungdommer fra familier som vi definerer som «beveger seg mot fat- tigdom», sover kortere og mindre effektivt, og de våkner oftere om natten, forteller Børge Sivertsen og kollegene hans. – Derimot bruker de ikke lenger tid enn andre på å sovne om kvelden. Det er forskere fra Bergen og New Zealand som har sett på sammen- hengene mellom søvn og fattigdom. De har delt inn familier i fire grup- per: De som aldri har vært fattige, de som har vært kronisk fattige og de som har beveget seg inn i eller ut av fattigdom mens barna har vært små. Hverken de som har levd i fattig- dom hele livet eller de som er født i trange kår, men har kommet seg ut av fattigdommen, skiller seg spesielt fra referansegruppen. Det som Sivertsen og kollegene ikke har funnet ut, er mer nøyaktig hva søvnproblemene skyldes. Derfor vil de gjerne forske mer, i håp om å unngå at ungdommer i familier med dårlig økonomi, ikke klarer å blemer.

Halvparten av alle som rammes av hjertesvikt utvikler Cheyne-Stokes. Problemet er behandlingen.

Det samme med CO ₂ , og ulike medikamenter er forlatt på grunn av bivirkningene. Vi er i en spennende fase nå hvor vi prøver å finne en ny type maskin som vi kan justere etter behovene til hver enkelt pasient, sier Hetland. – Dårlig livskvalitet Enkelthistoriene er skremmende,

mener han. Et eksem- pel er pasienten som måtte stoppe bilen tre ganger fordi han holdt på å sovne, bare i løpet av de fire milene fra Sarpsborg til Moss. – Disse pasientene har det ikke bra. Livskvaliteten deres er dårlig, sier Arild Hetland.

Negativ utvikling rammer søvnen mer enn fattigdom: Det er de som blir fattige i løpet av barndommen, som sliter mest med søvnproblemer. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

15

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker