Somnus nr 1_2018

Sove- møblene Markerer

Maler Afrikansk by

Bedre med lys To av tre opplever at lysterapi hjelper. Det er de ansatte i Helse Bergen som har fått tilbud om tera- pilamper og som har svart på spørsmål etterpå. Tilbudet har de fått når vinteren setter inn samtidig som de tvinges til å justere døgnrytmen og miste en times søvn når klokkene stilles om til vintertid. Etter to uker med lysterapilamper på hjemlån for- teller flertallet at de kommer seg lettere opp om morgenen, at de er våknere på dagtid, at de er mer effektive på jobb og at de har mer energi. Døgnrytme, appetitt og søthunger, derimot, er stort sett som før. Det forteller Eldbjørg Fiske og kolle- gene ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsyk- dommer i senterets eget magasin Søvn Pasient- og brukerombudene i Trøndelag slår seg sammen Pasient- og brukerombudet i Trøndelag ble det nye navnet da de to kontorene i Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag slo seg sammen 1. januar 2018. Bakgrunnen for sammenslåingen er vedtaket om å slå de to fylkene sammen til en ny region. En sammenslåing av ombuds- kontorene legger samtidig til rette for et sterkere fag- miljø og enda bedre ombudstjenester til innbyggerne i Trøndelag. Man opprettholder kontorsted både i Trondheim og i Steinkjer. Elin Hagerup, nåværende pasient- og bruker- ombud i Sør-Trøndelag, blir ombud for Pasient- og bru- kerombudet i Trøndelag. Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er van- skelig å ivareta egne interesser. Ombudene er uavhengi- ge og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester.

Øy Husdyr

Lam- melsen

Hvile- møbel Gr.-saker

Instru- ment To

M.-navn Engelsk forelder

Voks! Sammen- drag

Via

Fisk Ødelagte

Lure Grus

For- fedre

Verktøy Søkk

Omsorg Donerer

Sengetøy Nevnte

Euro- peeren

Puste inn

KRYZZZORD Løsningen på kryssordet i SOMNUS nr 4 2017 var TRØTT. Fem FLAX-lodd sendes til Anbjørn Elgvin Lied på Birkeland. Klikker du på kryssordet kommer det opp i et eget vindu, der du kan løse det. Løsningsordet sender du på epost til bladetsomnus@gmail.com. Lykke til!

deg til å sove med et fast grep om ett eller annet – som for eksempel en ledning som må klemmes akkurat på den riktige måten for å virke – så løsner grepet idet du faller i søvn. Det finnes som regel en løsning. Jeg skulle gjerne sagt her at det var en stor flaske med makassar som ble plassert oppå transformato- ren for å holde ledningen i akkurat den riktige vinkelen, men det var nok en flaske med noe helt annet og mindre prosaisk. Til gjengjeld lot den seg fjerne igjen helt uten en eneste antimakassar. Georg Mathisen

å ha en taperull tilgjengelig. I vinter har jeg oppgradert til det som markedsføres som gorillatape, siden den skal være enda sterkere enn god gammel andetape (altså duck tape, som senere er blitt til duct tape, men som norskspråklige ofte omtaler som gaffatape uten at det høres spesielt norsk ut). Det måtte til etter at ellers trivelige vektere på Flesland leverte meg en ryggsekk som var så skadet at den måtte tapes igjen omtrent som munnen til Pluto i tegnefilmen som går julaf- ten (den der bikkja uler så stygt at han får stoppet kjeften med en etikett der det står «Do not open until X-mas»). Altså: Tapes igjen så solid at det ikke var snakk om å åpne den før jeg kom hjem igjen. Denne gorillataperullen har siden vært med til Danmark, Brunei, Østerrike og Siggerud. Og til Makassar.

Du har kanskje ikke hørt om makassar. Det var besteforeldregenerasjonen min, de som var født rundt forrige århundreskifte, som var størst på antikamassarer. Du finner dem frem- deles på flyseter og togseter, men en gang i tiden var ingen penstuesitteplass komplett uten en antimakassar. Det er det lille tøystyk- ket som beskytter toppen av stolryggen mot hårolje. Hårolje på den tiden, det var ofte makassarolje, oppkalt etter opphavsbyen Makassar på den indonesiske øya Sulawesi. Det var nettopp i Makassar at den stadig sammenrullede CPAP-ledningen bestemte seg for å takke for seg. Problemet med slike ledninger som gir opp fordi de er blitt bøyd, er at det hjelper dårlig med alle slags tape, også. Følgelig kan jeg informere alle som lurte, om at hvis du legger

27

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker