Somnus nr 1_2018

Våken Hverdag – aksjon foran Stortinget

16.mars er «World Sleep Day» og som før står Søvnforeningen på stand foran Stortinget.

undervisning i søvnmedisin. Det er kaldt og hyggelig og viktig å stå på stand foran Stortinget. Det er like viktig og hyggelig å stå på stand landet rundt slik vi oppfor- drer fylkes- kontaktene til å gjøre. Et

Marit Aschehoug tekst

På samme dag i 2017, kunne styrele- der Pål Stensaas overlevere en opp- fordring til leder i Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønås Kjus, FrP. Oppfordringen gikk ut på å sørge for å kutte ned ventelistene for utredning av søvnap- né. Det vil gagne samfunnsøkonomi- en at flest mulig får raskest mulig utredning og behandling for søvnap- né. I tillegg tok Søvnforeningen opp sitt krav om at den medisinske utdan- nelsen i Norge bør øke timetallet for

Søvnforeningens tidligere leder Inger-Johanne Henriksen Serrano, fylkeskontakt i Follo, holder foredrag om søv- napné og viktigheten av utredning og behandling. Her sammen med leder i eldresenteret, Wenche Jahrmann. (Foto: Bonsak Hammerås, Ås Avis)

kjøpesenter eller et bibliotek er en møteplass der det er mange mennes-

ker. Informasjon om søvndiagnoser og oppfordring til å melde seg inn, er

en viktig oppgave. Noen ganger har de som står på stand en følelse av å redde liv. Bodø og Follo Bodø skal ha stand mandagen etter. Det er fint. I Follo har Søvnforeningens tid- ligere leder, Inger- Johanne Henriksen Serrano, vært på far- ten med foredrag både i diabetesfor- bundets lokale avde- ling og på eldresente- ret. Stand planlegger hun også. Det er aktivitet flere steder. På side 32 står listen over fylkeskontakter. Har du lyst til å bidra til å ha stand 16.

mars eller der omkring, så ta kontakt.

29

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker