Somnus nr 1_2018

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Kan Jonas g jøre noe? I slutten av april er det viktige dager for medlemmer av Søvnforeningen. Da inviterer vi til Legeforeningens konferansehotell i Holmenkollåsen i Oslo, Soria Moria. Fredag 20.april om ettermiddagen er det årsmøte. For første gang er det årsmøte for alle medlemmer som har betalt kontingenten sin. Tidligere har det vært årsmøte for valgte delegater. Har du noe du synes årsmøtet bør ta opp, så send en epost til Søvnforeningen: sovnforeningen@gmail.com – der kan du også melde deg på. Men resten av helgen – lørdag 21. april og søndag 22. april er det mestringshelg. Det vil si at det er foredrag og kurs med de beste ekspertene på sine områder. Mestringshelgen blir en buffet av mulig- heter for å lære om egen diagnose, lære mestring av hverdagen. Og å finne løsning på utfordringene. Bjørn Bjorvatn kommer fra Haukeland for å snakke om insomni. Mona Morgenstierne Heier kommer for å snakke om svangerskap, fødsel og amming ved hypersomnier. Advokat Atle Larsen kommer og snakker om trygderettigheter og rettigheter i forbindelse med skolegang og utdannelse. Behandlingshjelpemiddelsentralen på Ahus kommer og forteller om hva du har krav på. Nevrolog Per Egil Hesla kommer og snakker om narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Samlivsekspert Ingeborg Reber snakker om samliv og kroniske sykdommer. Knut Bronder snakker om Kommer du?

bladetsomnus@gmail.com Ansvarlig redaktør: Marit schehoug tlf. 90066527

Utgis av Søvnf reningen Utkomme som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0804-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth. Styret i Søvnforeningen: Leder: Pål Stensaas

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Kasserer: Torunn Figenschou Sekretær: Marit Aschehoug Styremedle mer: Lise Enberget og Janiche Henden. Varamedle mer: Marita Bjerke, Mette Figgé og Gunnar Kviebakk Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Annonsepriser: Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeningen 2018: Hovedm 350 kr n r. Familiemedlem 350 k oner for tt medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedlem privat: 500 kroner eller mer. Støttemedl bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld d g inn på http://sovnforen gen.no/bli- edl m/ Send gjerne post til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakat n, Lov om re ak j nell frihet, Vær Varsomplakaten og i henhold til pressens øvrige reg lverk. Neste nummer ko mer ca 20. mai. Siste frist for manus 1. mai. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på n tt og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Mestringshelgen blir en buffet av mulig- heter for å lære om egen diagnose, lære mestring av hverdagen.

mestring i hverdagen.

Britt Berntsen kom- mer og snakker om rastløse bein. Det blir samtalegrupper for pårørende og

muligheter for sosialt samvær.

Eneste betingelse er at du har betalt kontingenten din. Har du glemt å betale kontingenten? Gjør det i dag: 350 kroner for vanlige medlemmer og 55 kroner for hvert familie- medlem du vil ha med. Kontonummer: 0536.36.13510 Vil du delta fra fredag til søndag med hotellrom og alle måltider og alle kurs, så koster det 3000 kr. Husk badedrakt – det er svømmebasseng der! Det er ingen grunn til å sitte hjemme denne helgen.

Meld deg på allerede i dag: sovnforeningen@gmail.com

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 1 - 2018

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker