Somnus nr 1_2018

MESTRINGSHELG

medlemmer Foredrag, kurs og samtaler for alle I nsomni, parasomni, hypersomni, søvnapné, rastløse bein, forskjøvet søvnfase, samliv, svangerskap og fødsel – det er ikkemåte på hvilke temaer somtas opp på Søvnforeningensmestringshelg 21. og 22. april.

velge hvilke temaer man ønsker å følge. Svangerskap og narkolepsi

krav du kan stille til tilrettelegging i skolen og på videre utdannelse på høyskole og universitet. Det gjelder også studielån og eventuelt forlenget studietid. Insomni Parasomni Professor Bjørn Bjorvatn fra Søvnsenteret SovNo på Haukeland i Bergen skal snakke om insomni, som er et økende problem for veldig mange. Det er ikke lett å behandle insomni. Den kan ha sammensatte årsaker. Det er utviklet et nettbasert program som kan gi bedring for mange. Bjorvant vil også ta for seg parasom- nier – det vil si som går i søvne, har mareritt eller spiser om natten. Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn. Det finnes mange forskjelli- ge parasomnier. Det som er typisk for alle parasomniene er at hendelsene skjer utenfor normal bevissthet.

Marit Aschehoug tekst

Søvnforeningen har lagt mye arbeid å få et bredest mulig tilbud til medlem- mene på mestringshelgen som fore- går på Legeforeningens konferanse- hotell Soria Moria i Holmenkollåsen i Oslo. Det letteste er å ta T-banen til Voksenkollen stasjon. Hotellet opply- ser at det går en buss fra stasjonen og den tar en rundtur som også stopper utenfor Soria Moria. Det er buss nr 48 og når man har betalt på T-banen, koster ikke den bussen noe ekstra. Det er en «skibuss» men den skal gå til 28. april. Hotellet har deilige rom, det er innendørs svømmebasseng og fine turmuligheter. Programmet er på det nærmeste fer- dig. Det er eksperter på områdene som kommer og øser av sin kunn- skap. Det blir noen parallelle semina- rer siden de som har søvnapné kan- skje ikke er så interessert i detaljene rundt hypersomnier. Det går an å

Tidligere overlege på NevSom (det nasjo- nale kompetansesen- teret for hypersomni- er) Mona Morgenstierne Heier kommer og snakker om svanger- skap, fødsel og

amming for pasienter med narkolepsi og også idiopatisk hypersomni. Kan man ta medisinene under svangerska- pet? Hva skjer under fødselen? Kan jeg amme med de medisinene jeg tar? Gravide spør seg selv og ofte tar fastlegene bort alle medisiner i denne perioden fordi de ikke har detalj- kunnskap om disse diagnosene. Overlege Heier har skrevet Søvnforeningens brosjyre om dette temaet. Trygd og rettigheter Advokat Atle Larsen fra FFO’s Rettighetssenter kommer og skal

snakke om to tema- er. Det ene er tryg- derettigheter, syk- meldinger, forhold til arbeidsgiver, arbeidsavklarings- penger. Det andre temaer er hvilke

4

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker