Somnus nr 1_2018

Glimt fra fjorårets mestringshelg: Nevrolog Per Egil Hesla snakker om hypersomnier.

Søvnapné En av Norges få godkjente søvnspesi- alister, Harald Hrubos-Strøm kommer for å snakke om søvnapné og behandlingen av den. Samtidig kommer sykepleier Jeanette Siltvedt Greger og underviser i maske- bruk til CPAP.

Gode samtaler Mange av Søvnforeningens likeper- soner vil være tilstede hele helgen. Det vil bli samtalegrupper for pårø- rende. Søvnforeningen har etter opp- fordring fra pårørende og pasienter sendt informasjonspakker til fastleger slik at de kan følge opp sine pasien- ter enda tettere. Det kan også være nødvendig med informasjonsmateria- le til familie og nærmiljø. For den som selv har en diagnose, kan det være godt å snakke med en annen som har samme diagnose og som kanskje kan gi gode tips om mestring av hverdagen. Reise-CPAP og masker Søvnforeningen og forhåpentligvis leverandørene av reise-CPAP vil vise frem det siste på markedet av CPAP og masker og utstyr. Det kan være fint å se hva som finnes av masker og muligheter. Hotellweekend i deilige omgivelser Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2018 kan komme allerede fredag ettermiddag og være med på årsmøtet for en hyggelig felles middag. Lørdag er det kurs og foredrag fra 10-18 med lunsj og spasertur i mellom. Det er felles middag om kvelden. Søndag er det kurs fra 10 til 14 og dagen avsluttes med lunsj. I utgangspunktet koster hvert døgn 1600 kroner som inkluderer alle kurs, måltider og enkeltrom, men vi forhandler med hotellet om å få en rimeligere pris på to dagers opphold. Påmelding snarest til sovnforeningen@gmail.com

ca. 6.500 mennesker i Norge har for- sinket søvnfase. Det er typisk at man ikke sovner før langt utpå natta, men at søvnlengden er normal dersom man får sove uforstyrret. Problemet starter ofte i tenårene, men kan begynne allerede i småbarnsalder. Utfordringen kan være å skille mellom de som er syke og de som somler med å legge seg om kvelden. Samliv ved kroniske sykdommer Ingeborg Reber, som arbeider i firmaet Parterapeutene, sammen med tera- vets mange utfor- dringer. De jobber etter den britiske metoden Creative Couple Work (CCW). Metoden er ny i Norge, men er brukt i en rekke europeiske land i flere år. Metoden gir gode resultater, fordi den bidrar til varige forbedringer av parforhold. Hverdagslivet skal mestres Spesialrådgiver Knut Bronder fra NevSom i Oslo snak- peut Petter Forsberg, vil snakke om samli-

Sykepleier Jeanine Stålung fra Behandlingshjelpe- middelsentralen på Ahus kommer for å snakke om rettigheter til maskin og utstyr.

Hypersomniene Nevrolog Per Egil Hesla , som mange av Søvnforeningens medlemmer kjenner fra hans private

praksis i Oslo, kom- mer for å snakke om narkolepsi og idiopa- tisk hypersomni. Han vil komme inn på bruk av Actiwatch, et diagnosesystem som består av en klokke som pasienten har på seg over noen dager. Klokken overvåker søvnstadier og bevegelse og mye annet som kan hjelpe legene i diagnostisering av de sjeldne nevro- logiske søvnsykdommene. Hesla er æresmedlem i Søvnforeningen. Forsinket søvnfase Han vil også ta for seg forsinket søvnfasesyndrom. Det er beregnet at

ker om hverdagens mange utfordringer når man må leve med en søvndiagnose som på mange måter kan stjele litt av livet ditt.

Han er sykepleier yrke og har arbeidet mye med hypersomnipasienter de siste årene. Ofte kan enkle råd og tips bidra til å gjøre hverdagen lettere.

5

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker