Somnus nr 1_2018

Send gjerne en mail til sovnforeningen@gmail.com, så oppretter vi kontakt med en annen som har idiopatisk hypersomni.

Inger-Johanne Serrano Tlf. 90939374 Geir Liavåg Strand Tlf. 95191753 Pål Stensaas Tlf. 92486681 Narkolepsi : Susanna Mørch Tlf. 90136527 Elsa Svendsen Tlf. 51485179 Tove Økland Tlf. 92633151 Torunn M. Gløtta Tlf. 48106460

Disse kan du kontakte for gode råd og hjelp til mestring:

Søvnapné: Erik Aasum Tlf. 91806141

Oslo: Susanna Mørch, 90136527, iresmoer@online.no Akershus Syd: Inger-Johanne Serrano, 90939374, ingerjohanneserrano@gmail.com, Erik Aasum, 91806141, eaasum@online.no Akershus Vest: Pål Stensaas, 92486681, ps@norskindustri.no Østfold: Alfhild Lehne, 90787878, alflehne@online.no Buskerud: Knut Bronder, 41303436, knutbronder@me.com Telemark: Magne Hamsdokka, 47336905, Marit Aschehoug Tlf. 90066527 Knut Arne Berglund Tlf. 92815918 Alf Herold Hansen Tlf. 72 55 90 40 Jeanette T. Johansen Tlf. 40201577 Willy Karlsen Tlf. 47817441 Gunnar Kviebakk Tlf. 45451200 Bjørn Ruland Tlf. 97623710

Pårørende: Marie Ann Milde Tlf. 57 73 76 56 (narkolepsi) Susanna Mørch Tlf. 90136527 (narkolepsi) Marit Aschehoug Tlf:. 90066527 (idiopatisk hypersomni)

Idiopatisk hypersomni: Merethe Søderlund Tlf. 48099921

magne.hamsdokka@sf-nett.no, Line Mikalsen-Høiback, 90642837, mikalsen_52@hotmail.com Oppland: Elisabeth Foss, 98834305, elisabethfoss@hotmail.com Rogaland:

Bodø: Lisbeth Fjell Leithe, 95248702, fjellleithe@gmail.com Alta: Hans Opgård, 95078183, hansopgard@gmail.com Hordaland: Arild Sørensen, 90171119, aso2@online.no Vestfold: Sven Abrahamsen, 90987620 sanottvik@outlook.com. Vi mangler fylkeskontakter i disse fylkene: Ta gjerne kontakt om du vil bidra! Akershus Nord, Hedmark, Agder, Troms.

Ove Birkedal, 93487293, ovebirkedal@gmail.com Sogn og Fjordane:

Geir Liavåg Strand, 95191753, geir.liavag.strand@gmail.com Møre og Romsdal: Bjørn Ruland, 97623710, bjorn.ruland@gmail.com Trøndelag: Alf Herold Hansen, 95262940, alf.herold@gmail.com,

Krister Olsen, 98260451, olsenkrister@gmail.com

NYTTIGE nummer og navn

NASJONALE KOMPETANSESENTRE: Nasjonal kompetansetjeneste for søvn- sykdommer (SOVno). Haukeland Sykehus, Gamle Hovedbygg, 2. etasje. Telefon 55 97 47 07. sovno@helse-bergen.no Postadresse: Haukeland universitetssjuke- hus, Postboks 1400, 5021 Bergen NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hyper- somnier, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 31 4. etg. Tlf: +47 23 01 60 30. post.nevsom@ous-hf.no Postadresse: Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO. BEHANDLINGSHJELPEMIDDEL- SENTRALENE i NORGE: (Utlevering av maske, slanger) Harstad Sykehus, St.Olavsgt. 70, 9480 Harstad. Telefon: 77 01 51 11. behandlingshjelpemidler@unn.no Tromsø Sykehus, Ringvegen 102, 9018 Tromsø.Telefon: 77 66 99 33. behandlingshjelpemidler@unn.no Nordland Sykehus, Parkveien 95, 8092 Bodø.Telefon: 75 57 80 10. behandlingshjelpemidler@nordlandssykehuset.no

Kirkenes sykehus, Dr. Palmstrøms vei 15, 9915 Kirkenes. Telefon: 78 97 30 85. postmottak@finnmarkssykehuset.no Helgeland Sykehus, Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen Telf.: 75 06 52 73. bhm@helgelandssykehuset.no St. Olav Sykehus Trondheim, Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim. Telefon: 72 57 63 00 behandlingshjelpemidler@stolav.no Skien sykehus, Ulefossvegen 55, 3710 Skien. Telefon: 35 00 34 05. bhm@sthf.no Østfold Sykehus, Kalnesveien 300, 1714 Grålum. Telefon: 69 86 53 60. behandlingshjelpemidler@so-hf.no Ullevål Sykehus Oslo,Bygning 15 D, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf.: 23 01 65 04. bhm@ous-hf.no Drammen Sykehus, Dronninggata 28, 3004 Drammen. Telefon: 32 80 38 00. behandlingshjelpemidler@vestreviken.no Akershus Universitetssykehus AHus. Dr. Kobros vei 9, 1474 Nordbyhagen. Telefon: 67 96 83 50. bhm@ahus.no

Elverum Sykehus, Kirkeveien 31, 2409 Elverum. Telefon: 62 43 88 50. bhm@sykehuset-innlandet.no Kristiansand Sykehus, Egsveien 100, 4615 Kristiansand. Telefon: 38 07 30 10 hme@sshf.no Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, 6812 Førde. Telefon: 57 83 15 40.

behandlingshjelpemiddelordninga@helseforde.no

Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65,5021 Bergen.

Telefon: 55 97 41 77. sbh@helse-bergen.no

Haugesund sjukehus, Karmsundgata 120, 5528 Haugesund. Telefon: 52 73 46 50. sbh@helse-bergen.no Stavanger sykehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. Telefon: 51 51 34 21. behandlingshjelpemidler@sus.no Tønsberg Sykehus, Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg. Telefon: 33 34 21 42. bhm@siv.no

32

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker