Somnus nr 1_2018

Ikke alle alternativene er like uproblematiske, men hos noen forsvinner de sentrale pustestoppene med CPAP, for- klarer ØNH-overlege John Arthur Kvamme. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

henvist til utredning som viser at de har utviklet en hjertesvikt. – Når pasienten har en obstruktiv søvnapné som har vært vellykket behandlet, men så ser vi når vi leser av CPAP-en at han har en hel del sentrale pustestopp som er ubehand- let, da må vi spørre oss om det er noe som har endret seg i helsetilstan- den, sier Kvamme. Det kan være første signal om hjerte- svikt, men smerte og Paralgin Forte kan også være nok til å gjøre at du får sentrale pustestopp. Slagpasienter

har også veldig ofte sentrale puste- stopp, men blir gjerne mye bedre når de kommer seg etter slaget. Ikke like trøtt Sentrale pustestopp henger ikke sam- men med søvnighet på dagtid på samme måte som obstruktiv søvn- apné gjør. Dermed kan mange være godt fornøyde og føle seg våkne selv om de har sentral søvnapné. Tallene på sentrale pustestopp kan leses av på CPAP-en, både hos dem som bruker en til vanlig og hos dem Billig eller dyr seng? Bør vi kjøpe en seng til et par tusen- lapper, eller en seng til det mange- dobbelte? Ståle Pallesen er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Han sier kvaliteten på sengene har lite å si for søvnkva- liteten. – De som har søvnproblemer, er ikke opptatt av madrassen. Det

som får gjort en søvnregistrering med CPAP. – Blir du eldre og er mann, så øker risikoen for sentrale pustestopp. Samtidig er det større sjanse for å ha en kardiovaskulær sykdom. Vi vet ikke helt om det er den kardiovasku- lære sykdommen som gjør at en har flere pustestopp eller om det er flere sentrale pustestopp som gir kardio- vaskulær sykdom, forteller John Arthur Kvamme.

Mer apné, mindre angst Søvnapné-pasienter sliter mindre enn andre med angst og depresjoner. Dessuten har de som behandles for mentale lidelser, sjeldnere obstruktiv søvnapné, fastslår Bjørn Bjorvatn og tre andre forskere i Bergen.

mentale betyr mye mer, er vår erfa- ring når vi møter pasienter. Men det er gjort en tysk undersøkelse av for- skjell på madrasskvalitet. – Gjester på hotell fikk forskjellige typer madrasser, og folks opplevde søvnkvalitet viste seg å være bedre på dyre madrasser enn på rimelige, sier Ståle Pallesen.

7

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker