Somnus nr 1_2018

H vordan skal du bli trygg på at legene følger deg opp tidsnok? Helsedirektoratet spør, i håp omå bli flinkere. Spør om ventetid

Han oppfordrer til å unngå å bli for privat og tenke på personvernet: Den som kommer med informasjon som identifiserer pasienter eller gir helse- opplysninger, må regne med at inn- spillene blir slettet. Helsepersonell får spørsmål om det samme. – Pasientene vil alltid oppleve hvor skoen trykker sett fra sin side, og så vil fagfolkene ha kommentarer til hvorfor skoen er der, beskriver Knut H. Bronder. Han mener et av problemene er at det er få nevrofysiologer og ikke mange nok fagfolk som kan tyde funnene. – Så vet jeg at mange som arbeider med søvn, er litt opptatt av at det ikke er så veldig godt betalt for syke- husene å gjøre søvnutredninger. Hvis de tar én MSLT, en test med fire inn- sovninger på én dag, vil de miste fire EEG-er. Det blir litt «på den ene siden og på den andre siden». Det er veldig viktig å stille slike spørsmål, for det gjør at vi ikke glemmer at søvn er en viktig del av det hele, sier Bronder. ME eller hypersomni? Han peker spesielt på én pasientgrup- pe som rammes av de lange venteti- dene: – Personlig lurer jeg på hvor mange av dem som tror de har ME, som burde hatt en søvnutredning for å utrede hypersomni!

Georg Mathisen Tekst

Hva bør helsemyndighetene kreve av spesialisthelsetjenesten? Det er blant spørsmålene som Helsedirektoratet går ut og stiller. Direktoratet skal se på andre måter å håndtere pasienter og ventelister på. Denne gangen handler det om spesia- listhelsetjenesten – altså blant annet sykehusene. – Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inklu- derer å forbedre kvalitet på registre- ringen og minske variasjon mellom sykehus og regioner, sier divisjonsdi- Ekspertene peker først og fremst på den lange ventetiden for å få tatt søv- nutredning: – Enkelte steder kan den være opptil et år, sier rådgiver og spesialsyke- pleier Knut H. Bronder på Nevsom – det nasjonale kompetansesenteret for blant annet hypersomnier. – Hvis vi ser samfunnsmessig på det, er én ting sånne gamlinger som meg. Vi kan vente en stund, sier 67-åring- en. – Men for barn og unge som får ødelagt et skoleår, er det ille at det er så lang ventetid. rektør Johan Torgersen. – Samfunnsproblem

Spør deg direkte Helsedirektoratet går direkte ut og spør pasienter og pårørende: Hva er viktig hvis du trenger helsehjelp? Hva kan gjøres for at du skal føle deg godt ivaretatt og trygg på at du vil motta den helsehjelpen du har behov for til riktig tid? Hvilke krav bør helsemyndighetene stille for å sikre at du får den hjelpen du trenger, til riktig tid? Johan Torgersen understreker at det ikke blir mulig å svare direkte på hvert eneste innspill som kommer. Divisjonsdirektør Johan Torgersen vil ha svar fra pasienter og pårø- rende: Hvordan skal du være trygg på at spesialisthelsetjenesten tar deg inn i tide og følger opp behandling- en? (Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet)

Si meningen din! Hvis du vil komme med innspill, så kan du skanne QR-koden til venstre med telefon eller nettbrett, eller kopiere linken under til nettleseren din: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5127381&sid=hXHY6DHnjx

8

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker