Somnus nr 1_2018

Haukelandmøter: En time til søvn

Karin Naphaug, «Sovekarin», hjelper foreldre som sliter med søvnløse barn.

– Jeg sier ikke «ikke gjør sånn» – jeg sier «reduser servicen». Karin Naphaug snakker om barn som ikke sovner. Hver måned samles søvninteresserte til en times møte i Bergen.

vanskelig. De som våkner igjen før midnatt, er enten de som er over- trøtte når de legger seg eller de som er vant til å få en eller annen service, sier Naphaug. Gruppenegativ Barselgrupper får gjennomgå av «Sovekarin». Grupper der ingen vil innrømme at de sliter, selv om de gjør det. Derfor driver hun ikke med søvngrupper: Hun mener at problemene ikke blir tatt på alvor i gruppe. – Forskjellige studier viser søvn- problemer hos mellom 25 og 40 prosent av alle barn mellom ett og fem år. Hyppigere hos dem som har utviklingsforstyrrelser, psykis- ke plager og kroppslige plager, sier Målet hennes er å lære babyen overgangen fra lett til dyp søvn uten hjelp og uten å våkne helt opp. Hun anbefaler ikke samsoving etter den første halvannen måne- den, hun peker på at de som sover på eget rom, sover lenger – og hun hjelper ofte mor og far med å være tøffere og klare å si nei. – Jeg sier ikke til dem «ikke gjør sånn». Jeg sier «reduser servicen», Naphaug. Tøffere

forklarer hun. Karin Naphaug deler inn søvnløse barn i tre. Kveldspendlerne er de som har fryktelig mye å gjøre før de skal legge seg. Hun har opplevd å måtte holde barn fysisk nede i sengen – de klarer ikke å finne roen. Nattefrierne Nattefrierne er de som våkner hele tiden. Naphaug minner om at de minste ikke kan klokken. De skal ikke ha belønning for å våkne halv fem. Alt før seks er natt, sier hun. Og der kommer morgenfuglene inn: De som er lys våkne klokken fem. Hun anbefaler foreldrene å hysje, trøste, sitte hos dem, plukke opp ting eller følge dem tilbake i seng- en – men ikke mange ganger. Etter hvert må barna lære at det er slutt på servicen. – Mor og far må være noenlunde enige. Jeg drar aldri på hjemmebe- søk hvis ikke begge er til stede. Unger er så flinke til å velge ut den de kan tyne mest. Nå er det jo mange andre familiekonstellasjoner enn den med mor og far – men de som har omsorgsansvaret hjemme, skal være der, sier «Sovekarin» Naphaug.

Georg Mathisen Tekst og foto

En forsker, en helsesøster – eller Søvnforeningen. Foreleserne kom- mer fra alle slags bakgrunner, men med noe å fortelle om søvn eller søvnsykdommer. Tilhørerne kom-

mer også fra alle hold. Månedlige møter Senter for Søvnmedisin på

Haukeland inviterer til forsknings- møter en gang i måneden. Denne gangen var det søvnproblemer hos småbarn som var tema. Karin Naphaug er spesialsykepleier og erfaren helsesøster og driver kurs, konsultasjoner og hjemmebesøk under navnet Sovekarin. – Det som går igjen i jobben min, er overtrøtte unger. De blir lagt for sent eller sover for lite på dagtid, forteller hun. – Søvnforstyrrelser hos barn er

9

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker