Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Zmysł kinestetyczny odbiera bodźce związane z rozciągnięciem, uciskiem, ruchem ciała i jego ustawieniem względem siebie. Właściwa integracja w obrębie tego układu jest niezbędna do sprawnego poruszania się oraz prawidłowego działania ośrodków CUN powiązanych z ukształtowaniem ciała. Ważnym aspektem stymulowania czucia głębokiego jest pobudzanie układu nerwowego, a także odtwarzanie prawidłowych wzorców rucho - wych. W naszej ofercie znajdą Państwo niezbędne produkty, które można z powodzeniem wykorzystać do trenowania i usprawniania propriocepcji.

Sala integracji sensorycznej

Klatki SI

Klatka SI to drewniana sala do prowadzenia ćwiczeń z zakresu integracjisenso - rycznej. System można rozbudować stosując elementy do zawieszenia. Stanowi idealne uzupełnienie diagnostyczne i terapeutycznew rozwoju neurologicznym, or - topedycznym, psychologicznym i pedagogicznym. System wyposażony jest szereg przyrządów dedykowanychdo różnych zadań ruchowych w ważnych sferach rozwoju motorycznego. Ich obecność w danym wieku zapewnia swobodne funkcjonowanie w otoczeniu. Sprawdza wygaszenie odruchów pierwotnych, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukształtowanie odruchów posturalnych. Co ważne, buduje obraz dziecka w dużej oraz małej motoryce, relacje z przestrzenią, umiejętność współpracy i planowania ruchu. Testuje też koordynację ruchową, kopiowanie ruchu, lateralizację ciała i stopień pobudliwości układu przedsionkowego i sprawność ukła - du równoważnego. System stanowi doskonałe ogniwo uzupełniające wielu różnych, specjalistycznych diagnoz. Terapia zaspakajającej potrzeby rozwoju poprzez ruch, stymulację wzrokową, słuchową, dotyk. Dziecko po części współtworzy zajęcia, pokonuje swoje braki rozwojowe, a terapeuci dedykują odpowiednie ćwiczenia. W efekcie System pozwala na lepsze funkcjonowanie w środowisku, poprawę kon - centracji, lepsze możliwości zdobywania wiedzy, zwiększa wytrzymałość fizyczną oraz poprawia możliwości adaptacyjne do zmienności sytuacji.

Platforma i materace sprzedawane osobno.

Mała klatka SI NS3109 10 500 zł Mała klatka SI służy do prowadzenia ćwi - czeń z zakresu integracji sensorycznej. Sys - tem można rozbudować stosując elementy do zawieszenia. System wyposażony jest szereg przyrządów dedykowanych do róż - nych zadań ruchowych w ważnych sferach rozwoju motorycznego. Wyposażona jest

w ściankę spinaczkową dwustronną. Jedna z nich posiada chwyty kamienie a druga w drewniane szczebelki. Klatka SI posiada także płytę z otworami do wspinania oraz drabinki na suficie. Otwory w konstrukcji sufitu umożliwiające mocowanie systemu uchwytów tzw. podwiesi terapeutycznych. • wymiary: 200 x 200 x 216 cm; kolor naturalnej sklejki

Materac do małej klatki SI NS2219 899 zł 4-elementowy materac przeznaczony do małej klatki SI. Wykonany z trwałej, łatwej w czyszczeniu i de - zynfekcji tkaniny PCW. • wymiary: 196,4 x 192,8 cm; kolor: szary.

Prezentowane pomoce są urzą - dzeniami terapeutycznymi i powin - ny być stosowane zgodnie z prze - znaczeniem oraz pod nadzorem osoby dorosłej.

104

Made with FlippingBook Proposal Creator