Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła


Okladka
1

Informacje
2

Spis treści
6

Przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacja
8

Gabinet terapeutyczny
9

Wyposażenie meblowe do gabinetów terapeutycznych
10

Cubo
10

Fresh
16

Modern
18

Blaty Ecosteel
19

Blaty HPL
21

Blaty ERGO
22

Ławka z pochylnym blatem
23

Biurka
24

Tablice
24

Krzesła
25

Siedziska
29

Gruszki rehabilitacyjne
35

Sala światła
38

Kąciki
39

Baseny piankowe z piłeczkami
44

Pomoce terapeutyczne
47

Sala spokoju
61

Kryjówki wyciszające
62

Pomoce terapeutyczne
67

Kształtki rehabilitacyjne
69

Suche baseny z piłkami
70

Materace rehabilitacyjne
73

Materace składane 3-częściowe
74

Materace składane 4-częściowe
75

Do kącików terapeutycznych
76

Maty
77

Ściskacze terapeutyczne
78

Równowaga
80

Piankowe bazy
81

Piankowe wałki półwałki
82

Piankowe belki
83

Zestawy kształtek rehabilitacyjnych
84

Piankowe klocki
85

Piankowe kąciki
88

Piankowe tory przeszkód
91

Bujaki
96

Zjeżdżalnie
99

Kąciki terapeutyczne
100

Integracja sensoryczna i rehabilitacja
104

Zmysł przedsionkowy i proprioceptywny
105

Sala integracji sensorycznej
106

Klatki SI
106

Belka podsufitowa do podwiesi
108

Materace gimnastyczne antypoślizgowe
108

Stojak SI
109

Podwiesia
110

Ściskacze
115

Pomoce obciążeniowe
117

Pomocedo terapii i masażu
119

Sprzętgimnastyczno - rehabilitacyjny
120

Tunele, spadochrony, chusty
147

Kąciki manipulacyjne
152

Wydawnictwa
154

Zmysł wzroku
155

Pomoce terapeutyczne
156

Doświadczenia ze światłem
158

Pomoce lustrzane
167

Koordynacja wzrokowo-ruchowa,dysgrafia
173

Manipulacje
178

Klocki konstrukcyjne i akcesoria
188

Tabliczki magnetyczne
201

Tabliczki manipulacyjne. Szlaczki
204

Artykuły plastyczne
211

Wydawnictwa
216

Programy i urządzenia multimedialne
217

Zmysł słuchu
220

Instrumenty muzyczne i przechowywanie
221

Pomoce terapeutyczne
229

Piosenki i słuchowiska
231

Programy multimedialne
232

Zmysł węchu i smaku
234

Zmysł dotyku
235

Pomoce sensoryczne
236

Tablice manipulacyjne magnetyczne suchościeralne
252

Podświetlane piaskownice
260

Piasek i akcesoria do piasku
260

Farby sensoryczne i akcesoria do farb
262

Plastelina i masa solna
263

Zaburzenia rozwojowei niepełnosprawność intelektualna
264

Plan daltoński
265

Pomoce Montessori
269

Zmysły
270

Pomoce matematyczne
272

Pomoce przyrodnicze
279

Pomoce geograficzne
281

Logopedia
283

Lustra
286

Programy multimedialne
288

Pomoce logopedyczne
295

Wydawnictwa
296

Zaburzenia językowe,dysleksja i dysgrafia
300

Wydawnictwa
306

Programy multimedialne
309

Zaburzenia matematycznei dyskalkulia
312

Liczmany
313

Korale matematyczne
316

Układanki matematyczne
317

Kostki matematyczne
318

Geometryczne kształty i cyfry
319

Pomoce Montessori
320

Tabliczki matematyczne
322

Pomoce matematyczne
323

Obliczanie wagi
325

Obliczanie czasu
326

Obliczanie pieniężne
328

Wydawnictwa
328

Programy multimedialne
329

Dywany i maty matematyczne
332

Deficyty społeczno-emocjonalne
333

Emocje
334

Odreagowywanie złości
340

Pacynki
342

Maskotki
346

Pomoce edukacyjne
347

Historyjki obrazkowe
348

Wydawnictwa
349

Eduterapeutica LuxProblemy Wychowawcze.Przemoc i agresjaPN0108 490 złProblemy wychowawcze Przemoc i agresjato pakiet, który pomoże: komunikowaćsię z uczniem, tak by w sposób naturalny,w trakcie rozwiązywania bieżącychproblemów, wspierać i rozwijać u niegokompetencje niezbędne do budowaniaprawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,budować w szkole klimat sprzyjającyrozwojowi postaw prospołecznych,stawiać granice w sposób zdecydowanyi konsekwentny, a za razem łagodny,doprowadzić do tego, aby wszyscy znalii stosowali te same reguły i normy, zrezygnowaćz zachowań agresywnych,dając uczniowi w zamian nowe strategieniezbędne do budowania satysfakcjonującychzwiązków. Scenariusze zajęć uzupełnionesą materiałami szkoleniowymii informacyjnymi dla nauczycieli i rodzicóww tym szkoleniami online przeznaczonedla użytkowników programu.Zestawzawiera: pendrive z elektronicznymi dokumentami(poradniki, scenariusze, prezentacjemultimedialne, ulotki, formularze)z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku,poradnik metodyczny, gry na zajęciawychowawcze w formie kartonowychelementów: 6 większych kół symbolizującychtypowe reakcje na przemoc lub agresjęwokół nas, 24 mniejszych kół służącedo oceniania przedstawianych sytuacjii reakcji. Problemy Wychowawcze: Przemoci agresja te proste pomoce ułatwiajązaangażowanie całej klasy lub grupyuczniów w zajęcia wychowawcze. Zastosowanena kartonowych kołach ilustracjekojarzą się z ikonami stosowanymi w portalachspołecznościowych, co sprawia, żesą zrozumiałe nawet dla najmłodszychuczniów, a jednocześnie akceptowanenawet przez ósmoklasistów. Przemoc madwie, indywidualne lub zbiorowe strony:sprawcę i ofiarę. 7-15 latEduterapeutica LuxProblemy Wychowawcze.EmocjePN0109 490 złProblemy emocjonalne objawiają sięnadmierną nieśmiałością, wycofaniem,autoagresją, wyuczoną bezradnością,a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakietten pomoże określić: jakie reakcje emocjonalnemieszczą się w normie rozwjowej,a jakie wymagają już korekty;co to jest inteligencja emocjonalna , jakiejest jej znaczenie i jak ją rozwijaću uczniów; jaka jest natura emocji i dlaczegotrzeba uczyć dzieci radzenia sobiez emocjami, zamiast ich tłumienia; jakiemogą być negatywne skutki tłumieniaemocji; jak rozpoznać problemy emocjonalneu dzieci. Program opiera sięna założeniu, że rozwój emocjonalny,jest jednym z najwazniejszych obszarówfunkcjonowania człowieka , ;ponieważzaburzenia na tej płaszczyźnienie pozwalają na rozwinięcie swojegopotencjałuw innych dziedzinach. W skarajnychprzypadkach np.: autoagresji,prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci.Zestaw zawiera: pendrive z elektronicznymidokumentami (poradniki, scenariusze,prezentacje multimedialne, ulotki,formularze) z możliwością użycia ichna ekranie i wydruku, poradnik metodyczny,gry na zajęcia wychowawczew formie kartonowych elementów: kołaz „emotikonami” symbolizującymi głównekategorie uzewnętrznianych emocji(szczęście, radość, smutek, strach, złość,inne), mniejsze koła z symbolami twarzyreprezentujących warianty powyższychemocji. Kartonowe koła służą młodszymdzieciom do poznawania emocji, ich nazywaniai kojarzenia, a dla starszychuczniów są doskonałym materiałemwprowadzającym do klasowej lub grupowejdyskusji o emocjach. Zastosowanena kartonowych kołach ilustracje kojarząsię z ikonami stosowanymi w portalachspołecznościowych, co sprawia, że sązrozumiałe nawet dla najmłodszychuczniów, a jednocześnie akceptowanenawet przez ósmoklasistów.Programy multimedialne
351

Zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości
359

Karty edukacyjne
360

Puzzle edukacyjne
362

Gry na spostrzegawczość
363

Programy multimedialne
370

Deficyty wiedzy o człowieku,przyrodzie i higienie
373

Człowiek
374

Przyroda
376

Świadomość czasu
379

Makatki
381

Programy multimedialne
382

Wydawnictwa
383

Wybitne uzdolnienia
386

Uzdolnienia humanistyczne
387

Język polski
388

Języki obce
397

Uzdolnienia przyrodnicze
401

Domino Memo
402

Gry przyrodnicze
403

Pomoce przyrodnicze
404

Obserwacje
407

Mapy Ścienne
409

Plansze i makatki
410

Programy multimedialne
411

Uzdolnienia matematyczne
413

Dyski matematyczne
414

Gry logiczne
415

Programy multimedialne
421

Kodowanie i programowanie
423

Logicubes ZEBRA
424

Programming Time
425

Pierwsze roboty
427

Roboty
430

Roboty zaawansowane
433

Mikrokontrolery
436

Edumata
438

Gry
439

Podłogi interaktywne
442

Konstruowanie
447

Lego
448

Szafki z klockami konstrukcyjnymi i kartami pracy
452

Klocki konstrukcyjne
454

Arteterapia
461

Instrumenty muzyczne
462

Akcesoria teatralne
466

Plastykoterapia
469

Wyprawki
469

Meble plastyczne
472

Papiery i bibuły
477

Kleje
478

Kredki, mazaki, pastele
479

Plastelina
480

Akcesoria do ozdabiania
481

Nasi przedstawiciele
483

Kontakt
484

Made with FlippingBook Proposal Creator