Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: Dofinansowanie do jednej godziny nadprogramowych zajęć specjalistycznych wynosi 64 zł. Szacunkowa liczba dodatkowych lekcji wyniesie:

Szanowni Klienci, w 2022 roku dofinansowanie z rezerwy budżetowej w ramach subwencji oświatowej zostanie przeznaczone na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w dodatkowym wymiarze godzin. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 180 milionów złotych. Kwota ta pozwoli na realizację około 3 milionów dodatkowych godzin dla uczniów.

w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć, w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Wsparcie przewidziane na rok 2022 obejmuje organizację i realizację następujących zajęć:

korekcyjno-kompensacyjnych,

Prezentowane w niniejszym Katalogu pomoce edukacyjne zostały starannie przygotowane, aby jak najlepiej odpowiadać na założenia wsparcia w ramach REZERWY OŚWIATOWEJ, ale również szeroko pojęte SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE. Proponujemy rozwiązania pozwalające na najefektywniejszą realizację specjalistycznych zajęć w obrębie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, odpowiednio dobrane produkty niezbędne do pracy z dzieckiem oraz kompleksowe wyposażenie sal integracji sensorycznej i gabinetów terapeutycznych. W oparciu o podstawę programową oraz konsultacje z metodykami oraz specjalistami stworzyliśmy rzetelną i kompleksową ofertę skierowaną zarówno do uczniów szczególnie zdolnych jak i tych z dysfunkcjami, przewlekle chorych, mających trudności edukacyjne, czy adaptujących się do nowego środowiska. Nowa Szkoła aktywnie wspiera proces kształcenia oraz skutecznej terapii dzieci i młodzieży ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Od 30 lat tworzymy ofertę wspomagającą pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli w pracy z dzieckiem w edukacji włączającej. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, którzy pomogą wybrać odpowiednie wyposażenie dla Państwa placówki. Zachęcamy do przesyłania zamówień również za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.nowaszkola.com Życzymy wspaniałej podróży po zakątkach nowoczesnej edukacji. Zespół Nowej Szkoły

logopedycznych,

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego już od 1 marca 2022 roku mogą prowadzić wyżej wspomniane zajęcia. Możliwość skorzystania z suplementarnych zajęć będą mieli także uczniowie rozpoczynający edukację w roku szkolnym 2022/2023. Ujęte we wsparciu dodatkowe godziny zajęć mają zostać zrealizowane do 20 grudnia 2022 roku.

Made with FlippingBook Proposal Creator