Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Stabilny stojak jest doskonałym rozwiąza - niem, gdy nie mamy możliwości montażu systemów podsufitowych. Pozwala stwo - rzyć przestrzeń w niewielkich pomieszcze - niach do terapii integracji sensorycznej. Metalowa konstrukcja wykonana z profili, wytrzymuje obciążenia do 100 kg i umoż - liwia podwieszenie każdego sprzętu do integracji sensomotorycznej. Do stojaka oferujemy huśtawki w różnych formach i wielkościach, belki, platformy i hamaki.

Stojak SI

zajęcia zwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

mocowanie na karabińczyk

solidna konstrukcja

Stojak na podwiesia do salki SI NS9073 3 500 zł Stojak wykonany ze stalowych profilów, pozwala na podwiesza - nie przyrządów umożliwiających stworzenie przestrzeni w niewielkich pomieszczeniach do terapii integra - cji sensorycznej. Stabilna konstruk - cja wytrzymuje obciążenia do 100 kg. Niezbędnymi elementami wypo - sażenia stojaka jest materac i osłon - ki (NS2270). Zapewniają bezpie -

czeństwo i komfort użytkowania amortyzując uderzenia podczas aktywności. Szybki i łatwy montaż na elementach stelażu umożliwiają mocowania na rzep. Produkt wymaga złożenia i jest dostarczany w 3 opakowaniach kartonowych. • wym.: 240 x 210 x 160 cm • udźwig: do 100 kg • materiał: stal; kolor: biały • mocowanie: śruby M10 przez kątowniki (w zestawie)

z BO5534

tegracji sensorycznej. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort użyt - kowania amortyzując uderzenia podczas aktywności. Szybki i ła - twy montaż na elementach stelażu umożliwiają mocowania na rzep. • materac - wym. po rozłożeniu: 182 x 300 cm, gr. 3 cm; mate - riał: skaden; wypełnienie: pian - ka; kolor: niebieski • osłonki - 6 szt., 2 x o wym.: 10 x 10 x 200 cm, 4 szt. o wym.: 9 x 5 x 70 cm • materiał: skaden, pianka; kolor: szary, niebieski • mocowanie na rzep

Materacyk i osłonki do stojaka SI NS2270 1 299 zł Materac składa się z połączonych ze sobą części, dzięki czemu po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca i jest łatwy w przechowywaniu. Za - pewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania amortyzując uderze - nia podczas aktywności ruchowej przy stojaku SI, drabince gimna - stycznej czy jako element toru prze - szkód. Osłonki stanowią niezbędny element wyposażenia stojaka do podwieszenia sprzętu w terapii in - inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

z BO5700

z BO5418

sklep.nowaszkola.com

107

Made with FlippingBook Proposal Creator