Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Ściskacze

Naleśnik. Dywan terapeutyczny NS8995 270 zł Pomoc terapeutyczna zaprojektowana z my - ślą o terapii sensorycznej. Dziecko należy pre - cyzyjnie zawinąć w naleśnik – dywan w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie dociśnię - cie i stymulowanie receptorów. Terapeuta lub rodzic dziecka może dodatkowo je masować, dociskać i ugniatać. Produkt został wzbo - gacony w pasy zapisane na rzep, których konstrukcja gwarantuje łatwe oswobodzenie i wydostanie z naleśnika. Aktywność z pomo - cą zwiększa świadomość własnego ciała,

stymuluje układ przedsionkowy, propriocep - tywny i dotykowy. Produkt dedykowany jest dzieciom z zaburzeniami SI oraz wielbicie - lom przytulnych ciasnych przestrzeni. Miękki naleśnik wykonany jest z łagodnej i przy - jemnej w dotyku tkaniny Minky, a jego wnę - trze wypełnia pianka poliuretanowa. Dzięki charakterystycznym, okrągłym wytłoczeniom powierzchni oraz wymiarom naleśnik może pełnić rolę dywanu terapeutycznego pod - czas zabaw tematycznych czy podłogowych. • wym.: dł. 100 cm, szer. 118 cm; materiał: Minky w kolorze turkusowym i szarym; wy - pełnienie: pianka o gr. 1,5 cm

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

uspokoić się czy po prostu zrelaksować. Kon - strukcja przyrządu pozwala na dodatkową stymulację dotykową. Terapeuta lub rodzic może rolować, dociskać lub masować oso - bę znajdującą się wewnątrz tunelu. Produkt w całości został wykonany z trwałej tkaniny Oxford, a jego ścianki wypełniono pociętą pianką poliuretanową, która ze względu na sprężystość zachowuje swoje właściwości na dłużej, niż powszechnie stosowany granulat styropianowy. • wym.: dł. 100 cm, śr. wew. 50 cm, śr. zew. 80 cm • materiał: Oxford w kolorze morskim i dwóch odcieniach szarości • wypełnienie: ścinki pianki poliuretanowej

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Tunel sensoryczny NS8993 486 zł Tunel sensoryczny to niezbędna pomoc w te - rapii zaburzeń czucia głębokiego. Zalecany jest szczególnie dzieciom ze spektrum auty - zmu, osobom z zespołem zaburzeń wynika - jących z porażenia mózgowego oraz z ze - społem Downa. Produkt został stworzony w celu umożliwienia dzieciom odczuwania bodźców dotykowych i stymulowania czu - cia głębokiego podczas przeciskania się przez tunel, rolowania lub leżenia w nim. Tunel dodatkowo może pełnić rolę kry - jówki, w której dziecko znajdzie dla siebie bezpieczne miejsce, aby wyciszyć emocje,

Fotel rehabilitacyjny NS0595 469 zł Przeznaczony zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki różnicy wysokości dziecko znajduje się w po - zycji pozwalającej na manipulację przedmiotami trzymanymi przed sobą. Wałek z rzepem przytrzymuje dziecko na odpowiedniej wysokości. • wym. 110 x 70 x 36 cm • materiał: tkanina PCW • wypełnienie: pianka o podwyż - szonej gęstości

Beczka terapeutyczna NS 2175 1100 zł Przeznaczona do zajęć w terapii inte - gracji sensorycznej. Stymuluje układ dotykowy, proprioceptywny, przed - sionkowy i wzrokowy. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. • wym. 100 cm, śr. otworu 70 cm, • wiek: 3+

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne sklep.nowaszkola.com

113

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Made with FlippingBook Proposal Creator