Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Obciążniki

Terapeutyczne obciążniki na nadgarstki i kostki nóg NS2288 99 zł Uniwersalne obciążniki przezna - czone do ćwiczeń zarówno nóg, jak i rąk. Jako produkt terapeu - tyczny podczas zajęć integracji sensorycznej ułatwiają kształto - wanie prawidłowej koordyna - cji ruchowej oraz trenowanie właściwej motoryki i planowa - nia ruchu. Regulowane zapięcie na rzep umożliwia dopasowa - nie obciążników do wybranych kończyn. Wykonane z trwałego drelichu i przyjemnej w dotyku tkaniny Minky, która sprawia, że obciążniki są miłe w kontakcie

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

ze skórą. Pikowaną podszewkę z bawełny wypełniono stalowym granulatem. • 2 szt. • wym.: 25 x 8,5 cm • waga: 0,5 kg • materiał: szary drelich, tka - nina Minky w kolorze sza - rym, bawełna, wypełnie - nie: granulat stalowy • regulacja: na rzep

- na nadgarstki VX0050

- na kostki u stóp VX0001 110 zł • waga: 1 kg

62 zł

• waga: 0,5 kg

Pomoce do terapii i masażu

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Rękawice do masażu z fakturami. 6 szt NS2232 349 zł Rękawice sensoryczne to pomoc te - rapeutyczna do zabaw, masowania oraz stosowania w celu stymulacji układu dotykowego i propriocep - tywnego. Dzięki różnym fakturom, rękawice dostarczają innych doznań dotykowych. Ich różnorodność ko -

lorystyczna pozwala stymulować zmysł wzroku. Uniwersalny kształt i rozmiar umożliwia korzystać oso - bie dorosłej i dziecku. • 6 rękawic w 6 róznych kolorach; wym.: 28 x 21 cm • materiał: tkanina OXFORD, dre - lich, welur, tkanina bawełniana, antypoślizgowy PVC, skaden; wypełnienie pianka

sklep.nowaszkola.com

117

Made with FlippingBook Proposal Creator