Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

4 różne ścianki do wspinaczek

możliwość mocowania drabinek

Sześcian gimnastyczny NS9160 3 699 zł Przyrząd gimnastyczny składający z róż - nych ścian wspinaczkowych. W środku konstrukcja posiada wolną przestrzeń, którą można wykorzystać jako tunel w to - rze przeszkód. • wykonany ze sklejki brzozowej • 105 x 105 x 105 cm

zajęcia zwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

łatwy do rozłożenia

możliwość mocowania drabinek

Skrzynia do równoważni NS9162 1 719 zł Skrzynia służy do wspinaczki i balansowania. Dzięki otworom z każdej strony można mocować do niej po - most i drabinki. System do użytku w pomieszczeniach. • wym. 79 x 44 x 58 cm

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Drabinka do platform rolkowych i kładek NS9086 950 zł • wymiar: 66,5 x 50 x 54 przeznaczo - na do platform rolkowych i kładek. Wyposażona jest w 5 drążków, na których można zamontować platfor - my rolkowe i kładki.

Kładka fakturowa NS9169 • wym. 27 x 11 x 150 cm

785 zł

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

sklep.nowaszkola.com

119

Made with FlippingBook Proposal Creator