Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Drabinki

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

podwójna CS3001

1 590 zł

• wym. 242 x 180 cm

pojedyncza CS3000

990 zł

• wym. 242 x 86 cm

Drabinka gimnastyczna 113 BK0001 2 085 zł • maksymalne obciążenie drabinki: 120 kg • wymiary: 220 x 64 cm

Wielofunkcyjna drabinka z akce - soriami gimnastycznymi oraz na - kładką, która może pełnić funkcję stoliczka. Drabinka wykonana jest z litego drewna bukowego i ręcz - nie olejowana. Wyprodukowana w Polsce zgodnie ogólnoeuropej - skimi normami PN-EN12346:2001, PN-EN913:2019-03 dla sprzętu gimnastycznego. Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrę - tów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana). Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm oraz do ściany gips-karton. Decyzja o sposo - bie montażu, odpowiedzialność oraz stwierdzenie, który z nich nadaje się do zamontowania drabinki leży po stronie klienta.

Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna 513 BK0003 3 445 zł

Drabinka gimnastyczna 222B BK0002 1 895 zł • maksymalne obciążenie drabinki: 150 kg • wymiary: 230 x 67 cm

122

Made with FlippingBook Proposal Creator