Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Równowaga, sensoryka, ścieżki i tory przeszkód

Kołyska NS9166

4-zaczepowa NS6000

825 zł Jest to produkt wielozadaniowy. W swoim standardowym uło - żeniu pełni rolę kołyski. Po odwróceniu do góry nogami może

359 zł

• 5 desek, wym. 100 x 9 x 2 cm • 6 cegieł o 4 sworzniach łączących 2 deski, wym. 18 x 14 x 5 cm

spełniać funkcję np. mostka. • wym. 78 x 41 x 36 cm

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

6-zaczepowa NS6001

469 zł

• 5 desek, wym. 100 x 9 x 2 cm • 6 cegieł o 6 sworzniach łączących 3 deski, wym. 28 x 14 x 5 cm

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

strona lewa

strona prawa

liczbę kombinacji oraz dostosowanie trudności ścieżki do wieku dzieci i celu ćwiczeń. W zestawie: • 6 podstaw wym. 20 x 14 x 3.5 cm • 5 dwustronnych ścieżek wym. 104 x 10 cm

Ścieżki sensoryczne NS9170 1 750 zł Ścieżki fakturowe to zestaw pięciu kła - dek oraz pięciu podstaw do składnia według własnego uznania. Dwustron - ność ścieżek pozwala na bardzo dużą

124

Made with FlippingBook Proposal Creator