Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Spacer w lesie. Tor przeszkód do ćwiczeń równowagi EC0043 1 999 zł Leśna ścieżka składająca się z kolorowych elementów, które wspomagają rozwój moto - ryki dużej i stymulują zmysł równowagi. Ze - staw pomaga zaaranżować ciekawe i pełne emocji zajęcia ogólnorozwojowe. Powierzch - nia zewnętrzna oraz obrzeża zostały pokry - te antypoślizgowym materiałem, zapewnia - jącym bezpieczeństwo użytkowania.

• 22 elem. • 6 pni o wym.: 22 x 21 x 10,5 cm i 32 x 31 x 13,5 cm w kolorze: 2 x ró - żowy, 2 x żółte, 2 x granatowe • 10 konarów o wym.: 48 x 13 x 6,5 cm i 47 x 25 x 6,5 cm w kolorach: zielony, pomarańczowy • 6 liści o wym.: 26 x 18,5 x 0,4 cm w ko - lorze zielonym • materiał: tworzywo sztuczne • 2 nylonowe torby zamykane na ekspres • wiek: 4+

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

i przeróżne piętrowe konstrukcje. Elementy zestawu wykonano z elastycznego, mięk - kiego i przyjemnego w dotyku materiału. Posiadają wszelkie atesty bezpieczeństwa, a zastosowane barwy są łagodne i przyjem - ne dla oka i nie obciążają sensoryki dziecka. • 28 elem.: 12 platform o wym. 34 x 3 x 11 cm, 16 cegieł o wym. 11,5 x 3,5 x 5,5 cm • 4 kolory • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 18 mies.+

Platformy sensoryczne z cegłami MA3896 299 zł Zestaw umożliwia samodzielne budowanie platformy, po której można chodzić stymu - lując receptory stóp. Zabawka konstrukcyjna zapewnia nie tylko szaloną rozrywkę, ale również wspaniale wpływa na wyobraźnię przestrzenną, zmysł równowagi i koordyna - cję ruchową. Platformy łączą się z klocka - mi w postaci cegieł, tworząc tunele, garaże

Tor z fakturą FI1001 499 zł Kolorowe elementy z tworzywa sztucznegom z których można tworzyć tory. Chropowata po - wierzchnia pobudza zmysł dotyku. • 24 szt. (12 prostych i zaokrąglonych) • wym. elem. 31 x 12 x 6 cm

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutyczn

Mosty

Dwie wyspy JG2124 295 zł Wyspy, które można ze sobą łączyć, a przez dodanie ele - mentów rzeki (JG 2123), dają nieskończone możliwości tworze - nia torów i ścieżek. Wykonane z tworzywa, posiadają antypo - ślizgowe nóżki. • śr. 43 cm; wys. 7 cm • kolor: czerwony i zielony

JG2165 185 zł Mosty to kolejne elementy do tworzenia torów i ścieżek. Moż - ne je łączyć z JG2124 i JG2123. Elementy wykonane z tworzywa, posiadają antypoślizgowy spód. • w zestawie 2 mosty o wym. 50 x 14 x 7 cm • kolor: żółtym i niebieskim 290 zł Wykonane z tworzywa, wypo - sażone w antypoślizgowe stopki. • 6 wysepek (żółta, niebieska, czerwona, zielona, pomarań - czowa, fioletowa); 3 małe (25 x 25 x 25 cm), wys. 4,5 cm; 3 duże (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm Kolorowe wyspy JG2120

Rzeka

JG2123 315 zł Łatwe w łączeniu elementy do tworzenia ścieżek do ćwiczeń na równowagę. W połączeniu z wyspami (JG2124), tworzą cie - kawe tory. Wymiar małych ele - mentów rzeki pozwala układać je nawet najmłodszym dzieciom. • 6 elementów o wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutyczn

130

Made with FlippingBook Proposal Creator