Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Pomoce terapeutyczne

Gimnastyka wzroku i umysłu TL0080 25 zł Książeczka zawierająca ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową i wspierające umiejętności logicznego myślenia. Zawarte w tytule materiały

usprawniają analizę i syntezę wzroko - wą, koncentrację, spostrzeganie i róż - nicowanie znaków, kształtów oraz ca - łych układów. Przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starszych. Może być wykorzystywana podczas za - jęć pedagogicznych i terapeutycznych oraz w domu. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Tactiloto 337133

189 zł

Gra pobudzająca zmysł dotyku. • 24 kolorowe drewniane formy o wym. ok. 6,5 cm • 24 kartonowe fiszki o wym. 7 x 8 cm • woreczek

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Rozpoznawanie kształtów. Gra BU2396 • 7 drewnianych kształtów • 32 drewniane żetony wym. 4,5 x 4,5 cm • 3 bawełniane woreczk • wiek: 3+

Gra 5 zmysłów 336013

149 zł

219 zł

• 35 zdjęć (5 grup po 7 kart) wym. 15 x 21 cm • 5 żetonów-symboli 6 x 6 cm • instrukcja • 1–6 graczy; wiek: 4+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutyczny

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Świecące tabliczki. Zestaw TG0076 699 zł Podświetlana powierzchnia panelu prze - znaczona jest do pisania po niej pisakiem do tablic suchościeralnych. Po podświetle - niu napis staje się fluorescencyjny i świeci w ciemności oraz zmienia barwę po zmia - nie koloru światła na panelu. Aby wyczy -

ścić panel, należy przetrzeć go suchą ście - reczką lub chusteczką higieniczną. Panel można używać z kartami pracy TG0079 i TG0080 lub stworzyć własne karty. • 6 paneli; 8 trybów koloru światła zmie - nianych przyciskiem (w tym jeden pulsa - cyjny); wym. 26 x 3 x 18 cm; wymaga 3 baterii typu AAA LR03 1,5 V (cienkie paluszki)

154

Made with FlippingBook Proposal Creator