Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Transparentne klocki z tabliczką JN0111 60 zł Kolorowe klocki rozwijające wyobraźnię dziecka i jego zdolności manualne. Zestaw zawiera transparentną tabliczką do wpi - nania elementów konstrukcyjnych, która

ułatwia budowanie i przenoszenie efektów pracy. Półprzezroczyste wytwory z kloc - ków można umieścić na panelu świetlnym. • 101 elem.: 1 przezroczysta tabliczka o wym. 20 x 20 cm; 100 klocków w 6 kolorach; wym. klocka: 2 x 2,2 x 2 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

Karty pracy do klocków transparentnych z tabliczką JN0111W 45 zł Zestaw 24 kart pracy do klocków transpa - rentnych z tabliczką (JN0111), o wymia -

rach jednej 11,5 x 11,5 cm. Zróżnicowany poziom trudności prezentowanych kombi - nacji. Łatwe przechowywanie kart dzięki dedykowanemu pudełku. • wiek 3+

Pryzmat AM0972 45 zł Pryzmat jest niezbędnymi na - rzędziem do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z za - kresu optyki. Używając pryzma - tu można badać rozszczepienie i załamanie światła, całkowi - te wewnętrzne odbicie, czy też określić kąt graniczny. • równoboczny; wym. 2,5 cm x 10 cm 27 zł Przezroczyste tabliczki w kolo - rach podstawowych służą do obserwacji skutków łączenia po - szczególnych barw. • 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne Wskaźniki barw. Zestaw VO1840

Świecący sensoryczny tamburyn RV0050 20 zł Świecący tamburyn jest wspaniałym dodatkiem do zabaw sensorycznych oraz do wykorzystania pod - czas ćwiczeń rytmicznych. Tamburyn wykonany jest z twardego tworzywa sztucznego i metalowych okuć z polerowaną powierzchnią. Lekki i wygodny do co - dziennej aktywności. Kolory emitowane przez instru - ment stymulują zmysł wzroku, a dzwonki słuch. • 1 szt.; wym.: 16 x 3,2 x 10 cm; waga: 0,1 kg • zasilanie: 3 x bateria AG 13 • kolor wybierany losowo • wiek: 3+

Akrylowe kostki percepcyjne CM2608 235 zł Kolorowe kostki, wykonane z przyjem - nego w dotyku tworzywa sztucznego. Doskonałe do aktywności na panelu świetlnym, zabaw sensorycznych oraz eksperymentowania i odkrywania tajni -

ków powstawania czy mieszania barw. Mogą być używane jak tradycyjne kloc - ki, do układania oryginalnych budowli. • 8 kostek w kolorach: czerwony, zielony, fioletowy, różowy, żółty, pomarańczowy, niebieski, przezroczysty • wym.: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm • wiek: 0+

oraz aktywizuje zmysł wzroku i słuchu. Wy - korzystując klocki można tworzyć oryginal - ne, transparentne budowle, a układając je obok siebie eksperymentować z odbitym obrazem. • 18 szt.; wym. 5 x 5 x 5 cm; materiał; two - rzywo sztuczne; opakowanie: woreczek foliowy; wiek: 18 mies.+

Przezroczyste dźwiękowe kostki z lusterkami JN0082 115 zł Przezroczyste sześciany z wewnątrz umiesz - czonymi lusterkami i różną ilością koralików. Stanowią doskonałą pomoc sensoryczną, która wspiera rozwój koordynacji ręka-oko

sklep.nowaszkola.com

163

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Made with FlippingBook Proposal Creator