Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Klepsydra sensoryczna Jumbo CM9209 92 zł Duży cylinder sensoryczny z przesączającą się różową galaretkowatą cieczą. • wym. 20 x 8 cm

Zestaw zygzakowych klepsydr CM2090 110 zł Duże klepsydry w kształcie fali, wypełnione dwiema rodzajami cieczy: bezbarwną i ko - lorową. • wym. 13 x 9,5 cm; 3 szt.

Zestaw klasycznych klepsydr CM9207 50 zł Pękate klepsydry wypełnione kolorowymi bą - belkami. • wym. 7 x 2,5 cm; 3 szt.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Niezbędne narzędzia do prowadzenia zajęć logopedycznych. Podstawowe wyposażenie każ - dej sali terapeutycznej, która będzie dostosowa - na do prowadzenia ćwiczeń z zakresu rozwoju i korekcji mowy. Lustra mogą dodatkowo służyć rozwijaniu percepcji wzrokowej poprzez obser - wowanie w nich odbicia różnych przedmiotów i siebie samego.

Pomoce lustrzane

Lusterka kształty. Zestaw NS9080 220 zł Zestaw lusterek w czterech różnych kształ - tach. Doskonałe do ćwiczeń logopedycz - nych, zabaw rozwijających samoświado - mość oraz zmysł obserwacji u dziecka. Lustrzane szkło akrylowe na stałe umiesz - czone w ramce z zaokrąglonymi brzega - mi jest bezpieczne dla małych rączek. • 4 szt. • wym. 15 x 15 x 1,2 cm • kształt: trójkąt, koło, kwadrat, sześciokąt • materiał: płyta MDF o gr. 12 mm, szkło akrylowe lustrzane zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Lusterka z tabliczką LR3373 155 zł Po jednej stronie bezpieczne plastikowe luster­ ka, z drugiej – ścieralna tabliczka.

Lusterko z uchwytami NS0568 • nietłukące się lusterko z pleksi • wym. 35 x 23 cm

105 zł

• 4 szt. wielokrotnego użytku • śr. 12,5 cm, wys. 22 cm • wiek 3+

sklep.nowaszkola.com

165

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Made with FlippingBook Proposal Creator