Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Duże szafki

1 500 zł zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Szerokie szafki 103cm • 103 x 45 x 94 cm (wys. z nogami)

1 300 zł

Z 24 małymi pojemnikami

Z 12 dużymi pojemnikami

NM4004P

NM4005P

NM4004B

NM4005B

sklep.nowaszkola.com

15

Made with FlippingBook Proposal Creator