Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Duża pacynka edukacyjna o wysokości 75 cm. Wykonana z przyjemnego ma - teriału. Możliwość poruszania dłońmi,

głową i ustami pacynki za pomocą wła - snych dłoni. Sprawdzi się jako urozma - icenie nauki oraz jako kompan zabaw.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Maggie NS2681

159 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Brian NS2682

159 zł

sklep.nowaszkola.com

177

Made with FlippingBook Proposal Creator