Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Tabliczki rzepowe ze sznurkami i kartami pracy NS4083 195 zł Sznurkowa układanka pozwala na łą - czenie zabawy manualnej z kreatywnym działaniem. Wystarczy odręcznie lub za pomocą specjalnego długopisu ułożyć na tablicy pokrytej rzepem kolorowe sznurki aby wyczarować własne obrazki lub od - wzorowywać propozycje z kart pracy.

Układanie figur czy szlaczków rozwija cierpliwość, ćwiczy sprawność oraz pre - cyzję ruchów dłoni i palców. Jest to świetne przygotowanie do nauki pisania. • 191 elem.: 3 x tabliczka o wym.: 28,2 x 1,2 x 22,2 cm, 6 x wspornik do usta - wieniu na podłożu tabliczki, 3 x 57 szt. sznurków o różnych dł. i w różnych kolo - rach, 3 x długopis do pisania sznurkiem o wym.: 13,5 x 1 cm, 8 x dwustronna karta pracy o wym.: 8 x 10 cm • materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

umiejętności zabawka pozwala tworzyć własne obrazki lub skorzystać z załączo - nych wzorów. • 47 elem.: 3x tablica biała o wym.: 28 x 1 x 19,5 cm; 3x długopis niebieski o wym.: 11,5 x 0,5 cm; 40 sznurecz - ków w kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, granatowym, fioletowym; pro - pozycje wzorów • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 3+

Obrazki ze sznureczkiem na podstawce NS4084 105 zł Zestaw zawiera plastikową podstawę ze szczelinami, przez które przeplata się sznureczki przy pomocy specjalnego długopisu. Konstrukcja otworów posiada funkcję blokady sznureczka, dzięki cze - mu nie przesuwa się on w miarę dalszej pracy. W zależności od posiadanych

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Trójramienne chwytaki. Zestaw LR2964 79 zł Doskonały przyrząd do ćwi - czeń podstawowych umiejęt - ności motorycznych. Chwytak posiada intuicyjną konstrukcję, która pozwala utrwalić prawi - dłowy chwyt ołówka. Dziecko używając chwytaka do pod - noszenia drobnych elementów, będzie rozwijać koordynację wzrokowo - ruchową, uczyć się planowania ruchu, wzmacniać mięśnie dłoni, doskonalić umie - jętności niezbędne do nauki ry -

sowania, pisania i wykonywania czynności życia codziennego. Świetnie sprawdzi się podczas zajęć terapii ręki i terapii inte - gracji sensorycznej. Zestaw jest dostarczany z sześcioma przy - rządami w sześciu żywych ko - lorach w trwałym plastikowym pojemniku, który może służyć do ich przechowywania. • 6 szt. w 6 kolorach: czerwo - ny, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy • dł. 12 cm, śr. 4 cm • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 4+

Pęsetki duże LR1963

95 zł Zestaw dużych plastikowych pęsetek, wygodnych do trzymania w rączce i chwytania owadów oraz niewielkich przedmiotów. Specjalne wgłębienia na paluszki pomagają utrzymać pęsetkę stabilnie w dłoni a ząbkowana końcówka zapobiega wyśli - zgiwaniu się chwytanych przedmiotów. Posługując się pęsetką dziecko trenuje zdolności manualne i wzmacnia uchwyt dłoni oraz wyrabia nawyk wła - ściwego trzymania długopisu. W zestawie znajduje się 12 pęsetek po 2 z każdego koloru. • wym.: 5,5 x 2 x 51 cm • wiek: 5+

Przezroczyste klejnoty. Zestaw JN0087 47 zł Duży zestaw kolorowych liczmanów w niesamo - witych kształtach i kolorach. Idealny do ćwiczeń matematycznych i logicznych, a także sortowania i układania rytmów. Dostarczy niezapomnianych doznań wzrokowych podczas aktywności na pa - nelu świetlnym. • 240 szt.; wym. 2,5 x 1,8 cm; kolor: czerwony, żółty, niebieski, fioletowy, zielony • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 3+

Przezroczysty kolorowy zestaw do sortowania ze szczypcami JN0083 79 zł Zestaw do zabawy i nauki precyzji ruchów, chwytu pęsetkowe - go, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyposażony w transparentne tacki, specjalne szczypce oraz kolorowe elementy do chwytania i przenoszenia. Zestaw wspomaga pracę ręki przy - gotowując do prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego, pomaga młodszym dzieciom w nauce kolorów i sortowania wg określonej kategorii. • 60 elem.: 6 półprzezroczystych tacek o wym. 24 x 4 x 16,5 cm w kolorach: czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty, fiole - towy, niebieski; 6 półprzezroczystych szczypiec o wym. 14 x 1 x 5,5 cm w kolorach: czerwony, pomarańczowy, zielo - ny, żółty, fioletowy, niebieski; 48 półprzezroczystych klejnotów w kolorach: czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty, fioleto - wy, niebieski • wiek: 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

sklep.nowaszkola.com

183

Made with FlippingBook Proposal Creator