Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Sala światła

Energia kolorowych świateł ma ogromny wpływ na emocje i zachowanie dzieci. Zmieniają - ce się barwy skupiają uwagę, dostarczają wyjątkowych wrażeń wizualnych i wprowadzają dzieci w stan wyciszenia i relaksu. Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów podczas zajęć integracji sensorycznej oraz terapii, pozwalają na kontakt z delikatnym kolorowym światłem w fascynującej i nietypowiej formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe możliwości odbierania bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego spędzania czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.

36

Made with FlippingBook Proposal Creator