Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Kącik poduchowy Lula biały. Okrągła poducha NS3166 460 zł Miękka okrągła poducha w białym kolo - rze z szarym antypoślizgiem pod spodem. Idealnie nadaje się jako część wyposaże - nia kącików terapeutycznych i sali światła.

Jasny kolor działa uspokajająco, a miękkie wypełnienia sprawia, że dziecko odczuwa komfort i bezpieczeństwo. • Wymiary: 120 x 120 x 30 cm, Pokro - wiec wykonany z tkaniny PCW, zamy - kany na suwak. Rodzaj wypełnienia: granulat z pianki poliuretanowej. Posia - da pokrowiec wewnętrzny.

Kącik poduchowy Lula biały. Kwadratowa poducha NS3165 559 zł Miękka kwadratowa poducha w białym kolorze z szarym antypoślizgiem pod spodem. Idealnie nadaje się jako część wy - posażenia kącików terapeutycznych i sali

światła. Jasny kolor działa uspokajająco, a miękkie wypełnienia sprawia, że dziecko odczuwa komfort i bezpieczeństwo. • Wymiary: 120 x 120 x 30 cm, Pokro - wiec wykonany z tkaniny PCW, zamy - kany na suwak. Rodzaj wypełnienia: granulat z pianki poliuretanowej. Posia - da pokrowiec wewnętrzny.

38

Made with FlippingBook Proposal Creator