Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia logopedyczne

Namiot. Kryjówka BO0202 219 zł Namiot to wspaniała zabawa dla każde - go dziecka, to również przydatna pomoc w pracy terapeutycznej. Świetnie spraw - dzi się podczas zabaw rozwijających wy - obraźnię dzieci. Może również stanowić kryjówkę dla dzieci, które potrzebują od - inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

izolowania od głośnego otoczenia, wyci - szenia emocji czy odprężenia i poprawy koncentracji. Zastosowanie dodatkowego wyposażenia w postaci lampek emitują - cych kolorowe światło i muzyki sprawi, że namiot stanie się pomieszczeniem do stymulacji zmysłów. Wykonany z mate - riału poliester 170T. Wewnątrz srebrny. • wym. 110 x 110 x 110 cm

Domek Igloo NS2164 3 999 zł Ten duży biały domek to wyjątkowe miejsce, przeznaczone do zajęć opar - tych na integracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok pomaga wyselekcjonować bodźce ze środowiska i stwarza warunki do zabaw z udziałem wybranych zmy - inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

słów. Eksperymenty ze światłem, dźwię - kiem i dotykiem w tym przytulnym dom - ku, pozwalają łatwiej się skupić i nauczyć eksplorować świat w inny, nieznany dotąd sposób. • wym. 150 x 150 x 152 cm, dach z tka - niny PCV z dwoma oknami z siatki o śr. 42 cm, gr. ścian 15 cm; mocne rzepy

zajęcia wijające kompetencje ocjonalno-społeczne

40

Made with FlippingBook Proposal Creator