Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Energia kolorowych świateł ma ogromny wpływ na emocje i za - chowanie dzieci. Zmieniające się barwy skupiają uwagę, dostar - czają wyjątkowych wrażeń wizualnych i wprowadzają dzieci w stan wyciszenia i relaksu. Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów podczas zajęć integracji sensorycznej oraz tera - pii, pozwalają na kontakt z delikatnym kolorowym światłem w fa - scynującej i nietypowiej formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe możliwości odbierania bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego spędzania czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.

Ściana wodna LED RV0009 4 500 zł Podświetlana ściana wykonana z bez - piecznego szkła akrylowego do wy - pełniania wodą. Możliwość zmiany ustawień światła na 11 sposobów za pomocą pilota. Produkt umożliwia stworzenie kącika terapeutycznego idealnego do wykorzystania w salach światła oraz integracji sensorycznej. Kolorowa ściana z ruchomą zawar - tością stymuluje zmysł wzroku i dzia - ła uspokajająco. Obserwacja unoszą - cych się bąbelków powietrza rozwijają uwagę i skupienie. Użytkowanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej. • Materiał: szkło akrylowe, tworzywo sztuczne. W zestawie: podstawa ze ścianą do napełniania wodą, pilot do sterowania światłem, pom - pa ręczna do napełniania i wypom - powywania wody, pompa powie- trza, Wymiary: 180 x 60 x 22 cm, Waga: 28 kg. Wiek: 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

Kolumna świetlna BW0001 2 599 zł Wykonana ze szkła organiczne - go. Rura podświetlana jest dioda - mi RGB. Produkt jest doskonały do stymulacji wzrokowej dzieci z za - burzeniami integracji sensorycznej. • platforma w zestawie • wys.: 170 cm, ø 15 cm; wiek: 6+ m • pod opieką osoby dorosłej zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia wijające kompetencje ocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

nieba z mnóstwem świecących punkcików. Jeż to doskonała pomoc terapeutyczna, któ - ra wzbogaci pracownie integracji senso - rycznej oraz kąciki relaksacyjne. Sterowany pilotem oraz za pomocą aplikacji MegicHo - meWiFi, dostępnej na iTunes i Google Play • 1 szt.; wym.: średnica ok.40 cm; mate - riał: tworzywo sztuczne; zasilanie: prąd; zawiera generator światła z przewodem zasilającym; pilot zasilany baterią: 12V 23A; wiek: 3+

Świetlny jeż RV0020 1 690 zł Półkula świetlana wyposażona elastyczne włókna – światłowody. Dzięki zastosowaniu cieniutkich światłowodów oraz kolorowych diod LED możemy obserwować niezwykłe zjawiska wizualne. Włókna są miękkie i lek - kie dzięki czemu już przy niewielkim ruchu powietrza przyjemnie kołyszą. Po zgaszeniu światła dają cudowny efekt gwieździstego inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia ogopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Gwieździste niebo. Panel świetlny LED RV0011 2 490 zł Na ciemnym niebie pojawiają się i znika - ją połyskujące gwiazdy. Panel złożony jest

z metalowej ramy oraz czarnego płótna z włóknami światłowodowymi. Panel po - siada wbudowane zasilanie. • wym. 70 x 70 cm • możliwość zaczepienia na ścianie

46

Made with FlippingBook Proposal Creator