Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Świetlne telefony TG0980 999 zł Zestaw 4 telefonów dotykowych z możli - wością ładowania, które posiadają akty - wowane dotykiem przyciski numeryczne, łączące technologię i umiejętności komu - nikacyjne, zachęcające do ożywionych

rozmów i odgrywania scenariuszy. Te - lefony w subtelny sposób wykorzystują technologię, aby wzbogacić i wzmocnić doświadczenia edukacyjne. Jest to świetny sposób na stymulację mowy i ożywienie rozmów. • wiek: 10 miesięcy+

Świetliste cylindry TG1108 969 zł Zestaw interaktywnych, świecących cylin - drów stanowi świetny dodatek do zabaw sensorycznych, zajęć matematycznych oraz aktywności rozbudzających wyobraźnię. Stukając w cylindry i obserwując, jak się rozświetlają (emitują światło przez 3 mi - nuty) mali użytkownicy rozwijają myślenie inne zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

przyczynowo – skutkowe. Stanowią również doskonały element do zajęć tanecznych. Dzieci kręcąc się i wirując w rytm muzyki oświetlają swoje ruchy. • 12 cylindrów w 6 kolorach; wym. cylin - dra: dł. 21,2 cm, śr. 3,3 cm; czas łado - wania: 3-4 godz., czas pracy 6-8 godz.; w zestawie kabel USB; materiał: tworzy - wo sztuczne; wiek: 10 mies.+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne

Świetlne klocki konstrukcyjne TG0970 849 zł Zestaw 12 innowacyjnych klocków wielo - krotnego ładowania, które rozświetlają się po potrząśnięciu. Można z nich budować emanujące światłem wieże lub inne kon - strukcje. Podczas zabawy dzieci odkry - wają przyczynę i skutek oraz reakcję na bodziec. Każdy klocek pozostaje podświe - tlony przez 3 minuty, a następnie wymaga ponownego stuknięcia, aby rozświetlić się.

Zestaw stymuluje zmysły i zachęca do kre - atywnych eksperymentów w trakcie zaba - wy. Stanowi doskonałą pomoc do terapii sensorycznej. Cegły ładowane osobno. W zestawie dwa kable USB. Jeden kabel ładuje trzy cegły jednocześnie • 12 szt.; wym.: 21,2 x 10 x 6,6 cm; kolor: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy; czas ładowania: ok. 3-4 h; czas użytkowania: ok. 2,5 h; ka - bel USB; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 10 mies.+

48

Made with FlippingBook Proposal Creator