Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Terapeutyczny projektor ledowy UT0043 149 zł Projektor z 6 kolorami świateł i możliwością zmiany trybów oświetlenia za po - mocą dołączonego pilota. Dostępność rozmaitych funkcji świetlnych stymuluje zmysł wzroku. Może być używany w dowolnej przestrzeni, jest doskonałym uzupełnieniem przestrzeni terapeutycznych, sal światła. • wym.: 15 x 18 cm,

• materiał: tworzywo sztuczne, • zawartość: projektor i pilot, • wiek: 3+

nalazcą, projektantem, naukowcem, a jego ciekawość i dociekliwość może pomóc mu w dokonaniu fascynujących odkryć. Projektor został stworzony od podstaw z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Dziecko jest w stanie samodzielnie włączyć, ustawić i manewrować projektorem. Zinte - growany akumulator zapewnia 5 godzin ciągłej pracy, eliminując zagrożenie potknię - cia się o przewód i ryzyko porażenia prą - dem. Urządzenie może być ładowane z do - wolnego źródła zasilania USB (ładowarki do telefonów, laptopów i banków energii). Dodatkowo, wydajne i trwałe źródło światła LED nie powoduje nagrzewania się obudo - wy projektora. Zostało przetestowane zgod - nie z najnowszą normą EN62471 dotyczącą jasności i emisji niebieskiego światła. Projektor wykonany jest z drewna i zawiera z przodu dwa przezroczyste panele. Szcze - lina pomiędzy nimi pozwala na wsuwanie slajdów, które następnie mogą być wyświe - tlane na ścianie. Dodatkową cechą projekto - ra jest silikonowa osłona zewnętrzna, która chroni urządzenie przed uszkodzeniem. • wym.: 28,6 x 21 x 21 cm; zawartość zestawu: silikonowa osłona, kabel USB

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Projektor do sali światła TG1674 1 069 zł Projektor specjalnie stworzony dla dzieci, aby umożliwić im bezpieczne i samodziel - ne eksperymentowanie oraz odkrywanie magicznych właściwości cienia i światła. Można go umieścić w dowolnym miejscu, na stole, podłodze czy klockach, zależnie od wielkości przestrzeni, w której chce się uzyskać efekt projekcji. Dzieci mogą tworzyć wszelkiego rodzaju budowle z różnych przedmiotów, a następ - nie zobaczyć, jak przy użyciu projektora przekształcają się one w niesamowite cienie na ścianie. Podczas zabawy dziecko jest wy -

do ładowania (bez wtyczki); • materiał: drewno; wiek: 3+

Podświetane kolorowe panele ścienne. Plastry miodu RV0038 399 zł Podświetlane, wrażliwe na dotyk pa - nele. Możliwość kontrolowania paneli za pomocą pilota pozwalającego na zmianę oświetlenia w trzech trybach. 5V2A wejście. • wiek 3+; w zestawie 6 sztuk

50

Made with FlippingBook Proposal Creator