Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Żelowe brokatowe bryły sensoryczne. Zestaw UT0020 159 zł Zestaw sensorycznych brył do stymulo - wania zmysłu wzroku i dotyku, jak i do ćwiczeń manipulacyjnych. Polecany tak - że do zastosowania z podświetlanymi panelami. Miękkie i przyjemne w do - tyku elementy, zostały wypełnione spe - cjalnym żelem z brokatem, który pod wpływem nacisku tworzy niepowtarzal -

ne wzory. Bryły zostały wyposażone w rzepowe zapięcie, które umożliwia złożenie siatek figur w kształty 3D. Pro - dukt z powodzeniem można zastoso - wać podczas realizacji treści z geome - trii, szczególnie w przypadku osób ze spektrum autyzmu. • 4 elementy: sześcian, prostopadło - ścian, graniastosłup, czworościan fo - remny; wym.: 19 x 26 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Żelowe figury. Zestaw UT0021 149 zł Kształty wypełnione kulkami żelowymi to fantastyczny materiał do za - baw sensorycznych. Dzieci poprzez manipulację, ściskanie i ugniatanie stymulują zmysł dotyku. Produkt w połączeniu z panelem podświetlanym dostarczy niesamowitych wrażeń wzrokowych. • 6 elem.: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, pięciokąt, sześciokąt; • materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Brokatowe tęczowe kształty CM2622 195 zł Kolorowe brokatowe kształty w 7 kolo - rach. Każdy kolor zawiera 3 wersje wie - lokąta: nieregularny i regularny, idealne do zrozumienia prostych zasad geome - trii. Kształty wykonane są z akrylu o gru -

bości 3 mm i mogą być używane na panelu świetlnym. Każdy z nich posiada w górnej części otwór o średnicy 2,5 mm, dzięki czemu można je zawiesić na oknie lub na zewnątrz. Zestaw wspiera stymulacje zmysłów i rozwija świado - mość przestrzenną. • 21 elem.; 7 kolorów; śr. koła: 10 cm; materiał; akryl; wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com

57

Made with FlippingBook Proposal Creator