Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Sala spokoju to przestrzeń terapeutyczna, która pozwala zrównoważyć funkcjono - wanie emocjonalne, obniżyć stany napięcia i stresu, odpocząć w warunkach odbie - gających od codzienności czy uporządkować chaos odbieranych wrażeń. Organi - zując tego typu pomieszczenie należy zadbać o to, aby było ono przytulne i ciche. Istotnym elementem funkcjonowania sali spokoju jest wyposażenie umożliwiające dziecku swobodne ułożenie ciała na materacu, znalezienie miejsca na krótką drzem - kę czy azylu spokoju w kryjówce. Nasza oferta obejmuje również wygodne siedzi - ska, których kształt i rozmiar można dobrać do preferencji i wieku dziecka, a także liczebności grupy. Warto również podkreślić, iż dobór kolorystyki poszczególnych elementów jest celowy, gdyż biel i odcienie szarości uspokajają, harmonizują i za - pewniają równowagę w organizmie. Sala spokoju

sklep.nowaszkola.com

59

Made with FlippingBook Proposal Creator