Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Pomoce ściskające są stosowane w celu stymulacji układu prioreceptywnego dziecka. Wspomagają wykształcenie lepszej świadomości czucia własnego ciała, co ma szczególne znaczenie dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie ze spektrum autyzmu. Dzięki naciskowi, jaki produkt wywiera na ciało dziecka, możliwe jest ograniczenie zachowań autostymulacyjnych, a w efekcie polepszenie koncentracji oraz wykształcenie lepszej koordynacji ruchowej. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.

Ściskacze terapeutyczne

zajęcia wijające kompetencje ocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Naleśnik. Dywan terapeutyczny NS8995 270 zł Pomoc terapeutyczna zaprojektowana z myślą o terapii sensorycznej. Dziecko należy precyzyjnie zawinąć w naleśnik – dywan w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie dociśnięcie i stymulowanie receptorów. Terapeuta lub rodzic dziecka może dodatkowo je masować, dociskać i ugniatać. Produkt został wzbogacony w pasy zapisane na rzep, których kon - strukcja gwarantuje łatwe oswobodze - nie i wydostanie z naleśnika. Aktywność z pomocą zwiększa świadomość własne - go ciała, stymuluje układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Produkt de - dykowany jest dzieciom z zaburzeniami

SI oraz wielbicielom przytulnych ciasnych przestrzeni. Miękki naleśnik wykonany jest z łagodnej i przyjemnej w dotyku tkaniny Minky, a jego wnętrze wypełnia pianka poliuretanowa. Dzięki charakterystycznym, okrągłym wy - tłoczeniom powierzchni oraz wymiarom naleśnik może pełnić rolę dywanu terapeu - tycznego podczas zabaw tematycznych czy podłogowych. • wym.: dł. 100 cm, szer. 118 cm; materiał: Minky w kolorze turkusowym i szarym; wypełnienie: pianka o gr. 1,5 cm

Kajak terapeutyczny NS2173 1 099 zł Stosowany w celu stymulacji układu prioreceptywnego dziecka. Wspoma - ga wykształcenie lepszej świadomości czucia własnego ciała, co ma szcze - gólne znaczenie dla dzieci z zabu - rzeniami rozwoju takimi jak autyzm. Dzięki naciskowi, jaki kajak wywiera na ciało dziecka, możliwe jest ograni -

czenie zachowań autostymulacyjnych, a w efekcie polepszenie koncentracji oraz wykształcenie lepszej koordyna - cji ruchowej. Do uzytku pod nadzorem osoby dorosłej. • wym. 56 x 170 x 49 cm; wiek: 4+

76

Made with FlippingBook Proposal Creator