Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

i

bezpieczne PCW bez ftalanów

Nowamus

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Nowamus - komplet NS0125 2 999 zł Pełna konstrukcja zawierająca 11 różno - rodnych elementów. Można je ze sobą łączyć w różnych kombinacjach tworząc np. ciekawe i bezpieczne tory przeszkód. Elementy wykonane z pianki pokrytej an - typoślizgową, nieprzemakalną, całkowi - cie zmywalną tkaniną. Jedenaście podsta -

wowych elementów można łączyć w tory przeszkód o różnym stopniu trudności jak również ustawić w jedną całość (centrycz - nie), co pozwala na wykorzystanie zestawu nawet w niewielkim pomieszczeniu. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tka - niną PCW, wypełnione pianką o podwyż - szonej gęstości. Wymagana powierzchnia: min. 6,3 m2.

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Nowamus - zestaw 3 NS0124 399 zł Dołączony do proponowanych zesta - wów zwiększa gamę możliwości wyko - nywanych ćwiczeń. Jako samodzielny zestaw umożliwia czołganie się, prze - skakiwanie przez przeszkody itp. • 1 tunel o wym. 50 x 50 x 50 cm, śr. 40 cm • 1 mini walec o wym. 50 cm, śr. 40 cm

Nowamus - zestaw 1 NS0122 1 399 zł Pochylnie umożliwiające tworzenie rozma - itych torów przeszkód.

• klin o wym. 100 x 50 x 50 cm • fala o wym. 100 x 50 x 50 cm • schody o wym. 100 x 50 x 50 cm • zjeżdżalnia o wym. 100 x 50 x 50 cm

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Duży Nowamus NS0128 7 999 zł 19 - elementowy zestaw pianek składa się z 6 pochylni w tym zjeżdżalnie (klin, fala), wspinanie (schodki, pochylnia z wałkami, pagórek) i zabawy z piłką (pochylnia z ryn - ną). Pochylnie wraz z pozostałymi elemen - tami (sześciobok, dwa mosty, duży wałek

i 6 trójkątów) można dowolnie zestawiać tworząc nowe tory przeszkód. Spód pia - nek uszuty jest z tkaniny antypoślizkowej. • w całości wykonany z gęstej pianki po - krytej tkaniną PCW. • 19 elem., wys. platform: 60 cm, pow. całkowita: 285 x 284 x 60 cm • w najwyższym miejscu, budowla osiąga wys. 100 cm

sklep.nowaszkola.com

87

Made with FlippingBook Proposal Creator