Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Ścieżki dla malucha

Zestaw atrakcji malucha NS2117 • 9 elem. • 1 kwadratowa baza o wym. 60 x 60 x 20 cm • 4 płaskie materace o wym. 40 x 40 cm • 4 różne kształtki w formie fal, schodków, pochylni i wzniesienia o wym. 60 x 40 x 20 cm • pianki o wysokiej gęstości, pokryte trwałą i bezpiecz - ną tkaniną PCW • wiek: 1+ Piankowe kształtki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych dzieci, u których z wiekiem coraz bardziej widoczna staje się potrzeba aktywnej zabawy. Z kształtek można ułożyć bezpieczne i różnorodne tory przeszkód będące wspaniałym miejscem zabaw i rozwoju sprawności. Tory two - rzą również idealne możliwości do ćwiczeń reha - bilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzeba - mi, wymagającymi szczególnej opieki i stymulacji zmysłowej. 1 150 zł

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

kowych gwarantuje bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i zabawy. Zestaw zawiera 9 elementów: • Górki o wym.: 60 x 39 x 10 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze białym, • Domki o wym. 60 x 39 x 12 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze morskim; • Pagórek o wym. 60 x 39 x 10 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze beżowym; • Materacyk o wym.: 60 x 39 x 5 cm; ma - teriał: tkanina PCW w kolorze beżowym, • Półfala o wym. 60 x 39 x 9,5 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze białym, • Kwiatek o wym.: 60 x 39 x 14 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze żółtym, • Fala o wym.: 60 x 39 x 5 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze szarym, • Rampa z falą o wym. 60 x 39 x 20 cm; ma - teriał: tkanina PCW j w kolorze niebieskim, • Klin o wym.: 60 x 39 x 20 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze zielonym,

Ścieżki rehabilitacyjne dla malucha. Zestaw Maxi NS3420 1 499 zł Piankowe kształtki zaprojektowano specjalnie dla najmłodszych dzieci, u których z wiekiem coraz bardziej widoczna staje się potrzeba aktywnej zabawy. Z kształtek można ułożyć bezpieczne i różnorodne tory przeszkód bę - dące wspaniałym miejscem zabaw i rozwo - ju sprawności. Tory tworzą również idealne możliwości do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wymaga - jącymi szczególnej opieki i stymulacji zmy - słowej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo 9 propozycji modułów, które można zaku - pić w zestawie. Wszystkie kształtki wykona - no z bezftalanowej tkaniny PCW łatwej do utrzymania w czystości. Ich wnętrze wypełnia pianka poliuretanowa o podwyższonej gęsto - ści zapewniająca trwałość i komfort użytko - wania. Antypoślizgowy spód elementów pian -

zajęcia ijające kompetencje cjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ścieżki rehabilitacyjne dla malucha. Zestaw 4 sztuki NS3419 699 zł • Ścieżki o wymiarze 60 x 156 x 20 cm. Pokrowiec wyko - nany z PCW w kolorze niebieskim jasnym, limonkowym, pistacjowym, gołębim, szarym z antypoślizgiem. Wypeł - nienie pianką poliuretanową. Składa się z 4 elementów.

90

Made with FlippingBook Proposal Creator