Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Tor z tunelem NS2198 1 350 zł Piankowy tor przeszkód dla najmłod - szych amatorów zabaw ruchowych. W skład zestawu wchodzi 6 różno - kolorowych kształtek : dwa materace, most, belka mała, belka duża, ram - pa. Wnętrze kształtek wypełnia pian - ka poliuretanowa obłożona tkaniną PCW. Dla bezpieczeństwa dzieci,

elementy zestawu zostały wykona - ne z antypoślizgowej tkaniny. • 6 elementów: • materac 60 x 87,5 x 3 cm • belka mała 60 x 25 x 15 cm • belka duża 60 x 25 x 30 cm • most 60 x 60 x 30cm • rampa 60 x 68 x 30 cm zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Kącik aktywności z basenem NS2197 1 250 zł Basen wykonany z delikatnej i sprężystej pianki, która zapewnia bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć ruchowych. Po - szczególne bryły obszyte zostały materia - łem, który jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dobór kolorystyki zachęca do aktywności ruchowej oraz tworzenia dowolnych prze - strzennych konstrukcji. Materac będący ele - mentem zestawu, stanowi dno basenu, który wypełnia się kolorowymi piłeczkami. Dla

bezpieczeństwa dzieci, elementy zesta - wu zostały wykonane z antypoślizgowej tkaniny. • 6 elementów: • prostopadłościan 50 x 50 x 30 cm; • pianka zaokrąglona 30 x 50 x 30 cm; • schody 50 x 50 x 30 cm ; • rampa 100 x 50 x 25 cm; • materac 85 x 65 x 3 cm; • element żółty 100 x 80 x 15 cm • piłeczki sprzedawane osobno

Papuga. Kącik zabaw malucha NS2192 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia ijające kompetencje cjonalno-społeczne

859 zł 7-elementowy piankowy tor przeszkód dla najmłodszych złożony z różnych kształtów materacy oraz z rampy i schodów, układa - jących się na kształt papugi. Elementy pokryte welurem: ogon, skrzydło oraz czubek. Pozostałe części pokryte tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. • 7 elem.: ogon, skrzydło oraz czubek pokryte miękkim welurem, dziób, tułów, rampa i schody pokryte trwałą tkaniną PCW • do użytku pod nadzorem osoby dorosłej • wiek: 2+

92

Made with FlippingBook Proposal Creator