Gruppetto SYKKELSPORT 14-2016

14

PROLOG

Målinger gjort for å finne ut hvordan muskulaturen brukes når du du sykler. Interessant å se hvor lite muskelbruk det er i opptrekksfasen.

Operasjon Puerto - doping p røver fra 2006 analyseres på nytt Blodprøver som er lagret som en del av Spanias "Operasjon Puerto" skal analyseres på nytt. En spansk domstol avgjorde denne uken at doping- prøvene som ble tatt i 2007 skal overleveres til antidoping byrået for retesting.

World Anti-Doping Agency (WADA), det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og Spanias antidopingbyrå var blant organisasjonene som klaget på dommeravgjørelsen i 2013 om at prøvene skulle ødelegges.

Dopinglegen Eufemiano-Fuentes under rettsaken som førte til ett års fengsel.

Dommen kommer nå 10 år etter at flere politiraid, kjent som «Ope- rasjon Puerto» ble gjennomført. Det ble beslaglagt 211 poser med blod og plasma, samt anabole steroider, og blodoverføringsutstyr, fra kon- torene til Madridlegen Eufemiano Fuentes. Fuentes jobbet med en rekke syklister, men også med mange utøvere i andre idretter. Dopingfunnet sendte sjokkbølger gjennom det interna- sjonale toppidrettsmiljøet. "Det er viktig å kjempe mot doping, som bryter mot de viktige etiske verdiene idretten skal gi. Det hindrer ”fair play" sa dommer Alejandro Maria Benito da han nylig avsa dommen. WADA hadde i flere år klaget til myndighetene om å løslate blod- prøvene, som har vært nedfrosset og oppbevart i et laboratorium i Barcelona. Fuentes ble ilagt ett års betinget fengsel i 2013 fordi han var en fare for offentlig helse, og ble også utestengt fra å praktisere idretts- medisin i fire år. Fuentes hadde innrømmet å hjelpe utøvere med å dope seg, men kunne kun anklages for brudd mot folkehelsen fordi doping ikke var ulovlig i Spania da hans klinikk ble gjennomsøkt i 2006. Det er riktig nok uklart om noen av utøverne som evt blir avslørt kan straffes. WADA har åtte års foreldelsesfrist, og det er nå ti år siden prøvene ble innhentet.

Galibier juni 2016 Snart kommer syklistene her. Ikke bar vi som har brøytekanter.

Tre som ikke hadde rent blod i posen. Jan Ullrich - Alejandro Valverde og Ivan Basso

18 GRUPPETTO # 14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease