Gruppetto SYKKELSPORT 14-2016

TIPS - ERNÆRING

Kosthold ved langvarige konkurranser

Bør man øke inntak av fett før og under langvarig konkurranse? Finn ut hvordan du legger best til rette under denne konkurranseformen!

Morten Mørland

Trondheim-Oslo er blitt en klas- siker i Norge når det kommer til konkurranser over lang distanse. Det finnes flere populære lang- distanseritt, både her til lands og i verden for øvrig, hvor en av de viktigste faktorene for utfallet/resultatet er tid til ut- mattelse. Det betyr i prinsippet at vinneren i slike ”ultra uthold- enhets konkurranser” ofte er den som klarer å produsere mest mulig kraft, over lengst mulig tid. Dette sees i motsetning til mer ”tradisjonelle” sykkelritt over 2-5 timer, hvor det taktiske spillet og den anaerobe kapasiteten også spiller en større rolle (komme i av- gjørende brudd, feltarbeid, evne og toleranse av støt/spurter/høy intensitet etc.). Vær forberedt! Treningen du har gjennomført gjennom vinteren er nå historie, og den fysiske kapasiteten rett før en nært forestående konkurranse er det lite å gjøre med. Riktignok vil treningen inn mot rittet, og ikke minst hvordan kostholdsopp- ladningen har blitt utført har stor påvirkning på prestasjonen på konkurransedagen. At gode for- beredelser er viktige før man skal gjennomføre noe som har vært et stort mål gjennom utallige økter på rulla gjennom vinteren, kan kanskje virke innlysende. Likevel er det svært mange som ødelegger sitt maksimale potensiale nettopp på grunn av manglende eller dår- lig planlegging.

Hva må jeg huske?: • Prøv ut ritt- oppladning og inntak på forhånd • Innkjøp av matvarer til dagene før løp • Planlegg inntak til dagene før konkurranse • Planlegg inntak i konkurranse/langing (støtteapparat )/matstasjoner ut fra estimert sluttid. • Kjøp inn og benytt sports- produkter (sportsdrikk, energi- bar/gel) du vet fungerer for deg. Varigheten av konkurranse har stor påvirkning på mage- og tarmfunksjon. Under fysisk ak- tivitet vil blodsirkulasjonen i for- døyelsessystemet reduseres, samtidig som spenning, stress og adrenalin i forbindelse med kon- kurranse også påvirker tarmfunksjon i negativ retning. Langvarig konkurranse stiller med andre ord enda større krav til at man gjør det som er ”riktig”, Fakta “Vinneren i de fleste ”ultra utholdenhets konkur- ranser” er ofte den som klarer å produsere mest mulig kraft, over lengst mulig tid.”

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

Ernæring

88 GRUPPETTO # 14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease